Advies

Ze drijven menig ondernemer tot wanhoop, de complexe regels waarmee de Nederlandse arbeidsmarkt omgeven is. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wetten en verordeningen voor. Daar wijs uit te worden is een haast onmogelijke opdracht.

Gelukkig is er Kempenplus. Het servicepunt voor de Kempische arbeidsmarkt kan u adviseren over de meest uiteenlopende onderwerpen rond het werven,

aanstellen en begeleiden van medewerkers: welke type arbeidscontract past het beste, kan er gebruikgemaakt worden van loonkostensubsidies, hoe beperk ik mijn ondernemersrisico’s rond ziekte?

Allemaal vragen waarover Kempenplus passende adviezen kan uitbrengen. Prettig voor u als ondernemer, want tijdig een goed advies betekent langdurig voordeel voor het bedrijf.