Onze aanpak

De werkgever verlossen van administratieve rompslomp en hem tegen gunstige voorwaarden voorzien van geschikte medewerkers. Mensen die hun vak verstaan en die inzet tonen.

Dit is de aanpak die kenmerkend is voor Kempenplus. Bedrijven ontzorgen en hen tegelijkertijd versterken, daar draait het om.

Altijd staat daarin de persoonlijke aanpak centraal. Dat kan ook: wij kennen onze mensen en wij kennen de Kempische arbeidsmarkt. Zo kunnen we passende matches tot stand brengen.

In onze aanpak weten wij ons gesteund door overheid, onderwijs en ondernemers (de drie O’s).

De vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden), de drie sociale uitvoeringsorganisaties (ISD, UWV, WVK), twee onderwijsinstellingen (Summa, Pius X-College) en vier lokale werkgeversverenigingen (bijeengebracht in het KOP, het Kempisch Ondernemersplatform) hebben zich achter Kempenplus geschaard.

De arbeidsmarktbenadering van Kempenplus kent daardoor een breed draagvlak.