Onze doelgroepen

Bij hun inspanningen voor de Kempische arbeidsmarkt hebben medewerkers van Kempenplus te maken met twee belangrijke doelgroepen: werkgevers en werkzoekenden.

 

Werkgevers

Dit betreft verreweg de belangrijkste doelgroep. Ondernemers die in hun bedrijf plaats hebben voor extra medewerkers, zijn gebaat bij adequate informatie over de arbeidsmarkt: welke kandidaten zijn er en wat hebben ze in hun mars? Kempenplus kan die informatie bieden. Zo kan de juiste man/vrouw op de juiste plaats belanden. Zo’n aanstelling kan Kempenplus vaak aanvullen met

aantrekkelijke regelingen waardoor het profijt voor de werkgever optimaal is. Denk hierbij aan loonkostensubsidies, no-risk polissen, premievrijstellingen en proefplaatsingen.

 

Werkzoekenden

Uitkeringsgerechtigden kunnen bij Kempenplus aankloppen voor ondersteuning – niet rechtstreeks, maar via hun uitkeringsinstantie. Samen met hen zetten wij een traject uit om ze naar betaald werk te leiden.

Met grote kans op succes omdat we de wensen en mogelijkheden van ondernemers uit de regio kennen.