Onze opdrachtgevers

Kempenplus is opgericht door drie uitvoeringsorganisaties in het sociale domein: ISD de Kempen, UWV en WVK-groep. Deze instellingen hebben de opdracht sociale wetten uit te voeren, in het bijzonder de Participatiewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Voor Kempenplus zijn ISD, UWV en WVK de belangrijkste opdrachtgevers. Voortdurend doen deze instellingen een beroep op Kempenplus om ‘hun’ kandidaten toe te leiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Het kan daarbij gaan om bijstandsgerechtigden, (langdurig) werklozen en/of mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.