Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend; zie de disclaimer.

Meer weten?

Overige regelingen bij laag inkomen

Naast de Participatiewet die KempenPlus uitvoert, zijn er nog andere regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Deze regelingen worden niet door KempenPlus uitgevoerd. Daar waar mogelijk zal je inkomensconsulent je attenderen op relevante regelingen en je kunnen helpen als je specifieke vragen hebt.