Personeelsbemiddeling

Personeelsbemiddeling is voor Kempenplus core business. Werkgevers in contact brengen met geschikte kandidaten voor de werkplekken die ze beschikbaar hebben. Dat is onze sterke troef.

Dat het veelal kandidaten betreft met een afstand tot de arbeidsmarkt, speelt hierin nauwelijks een rol. Want dat hoeft geen nadeel te zijn: vaak compenseren onze kandidaten hun zwakkere startpositie met extra inzet.

Tal van Kempische ondernemers ervaren dit dagelijks. Dankzij Kempenplus beschikken zij over medewerkers die kwaliteitswerk leveren en die bovenal betrouwbare steunpilaren voor het bedrijf zijn geworden. Medewerkers die elke dag enthousiast klaarstaan om hun taken te verrichten.

Kempenplus kan ook uw bedrijf versterken met zulke steunpilaren.