Proefplaatsing: voorwaarden en feiten

4 maart 2015 - 2 minutes read

In sommige gevallen staat het UWV toe dat een werknemer een poosje voor uw onderneming komt werken met behoud van zijn uitkering.
Als u een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte wilt aannemen, kunt u deze in veel gevallen een onbetaalde proefplaatsing aanbieden. De werknemer houdt gedurende die periode (dezelfde periode als bij de proeftijd) zijn uitkering van het UWV. Het is de uitkeringsgerechtigde die de proefplaatsing moet aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt hoe lang de proefperiode in dat geval zal duren. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat uw bedrijf de uitkeringsgerechtigde na afloop van de proeftijd een dienstbetrekking aanbiedt.

Om in aanmerking te komen voor een proefplaatsing moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

  1. Het gaat om een potentiële arbeidskracht met een UWV-uitkering (WA, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW). Een WW-gerechtigde moet bovendien al drie maanden werkloos zijn.
  2. Het gaat om een kandidaat die moeilijk aan werk komt en van wie niet zeker is of hij wel geschikt is de voor de functie in uw bedrijf.
  3. De nieuwe werknemer heeft niet eerder voor uw bedrijf gewerkt. In heel specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
  4. Uw onderneming verklaart de intentie te hebben de arbeidskracht na de proefplaatsing eenarbeidsovereenkomst van ten minste zes maanden aan te bieden. Als tijdens de proefperiode de geschiktheid niet voldoende blijkt dan hoeft u natuurlijk geen contract aan te bieden.
  5. Uw onderneming sluit tijdens de proefplaatsing een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voorde potentiële werknemer, ook al is deze persoon niet daadwerkelijk bij u in dienst.

De proefplaatsing komt in de plaats van de wettelijke proeftijd. U kunt bij in dienstneming niet opnieuw een proeftijd afspreken. De proefplaatsing telt niet mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. Na het aanbieden van de proefplaatsing kunt u de werknemer drie keer een tijdelijk contract aanbieden. De vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst moet dan voor onbepaalde tijd zijn. Pas na de proefplaatsing wordt de werknemer in uw salarisadministratie opgenomen. U kunt de potentiële werknemer tijdens de proefperiode dezelfde kostenvergoeding geven als uw andere werknemers.