Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage van de Belastingdienst in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Als je minderjarige kinderen hebt en je inkomen niet te hoog is, kun je hiervoor in aanmerking komen. Welke inkomensgrens voor jou geldt, hangt af van het aantal kinderen dat je hebt.

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget, moet je wel kinderbijslag ontvangen. Of je moet, als je kind 16 of 17 jaar is, je kind in belangrijke mate onderhouden.

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • je inkomen.
 • je gezinssamenstelling.
 • leeftijd van je kinderen.

Voor het aanvragen van het kindgebonden budget kun je contact opnemen met de Belastingdienst. Dit kan via de website van de Belastingdienst (externe link)of telefoonnummer 0800-05 43. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de kosten van kinderopvang. Je betaalt zelf ook een deel van de kosten. Dit heet de eigen bijdrage. 

Je kunt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als je kinderopvang voor je kinderen nodig hebt. Dit kan zijn vanwege:

 • Je werk.
 • Het volgen van een opleiding.
 • Het volgen van een inburgeringscursus.
 • Het volgen van een traject naar werk.

Je kind moet wel naar een geregistreerde kinderopvang gaan. Het kan hierbij gaan om dagopvang of buitenschoolse opvang. Bij dagopvang kun je denken aan een kinderdagverblijf of gastouder.

De kinderopvangtoeslag geldt voor iedereen die gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van een aantal factoren:

 • Je inkomen.
 • Je gezinssamenstelling.
 • De kosten van kinderopvang.

De kinderopvangtoeslag is een voorschot. De Belastingdienst beoordeelt achteraf pas definitief je recht op kinderopvangtoeslag. Als je kinderopvangtoeslag ontvangt en je situatie wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag. Een wijziging kan bijvoorbeeld zien op:

 • Je financiële situatie.
 • Je gezinssituatie.
 • De kosten van kinderopvang.

Wij adviseren je om wijzigingen meteen aan de Belastingdienst door te geven.

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Dit kan via de website van de Belastingdienst (externe link)of telefoonnummer 0800-05 43.

Tegemoetkoming kinderopvang

Soms kun je voor je eigen kosten voor kinderopvang een tegemoetkoming krijgen. Dit geldt dan als een aanvulling op de kinderopvangtoeslag. Je kunt voor een tegemoetkoming in aanmerking komen als één van onderstaande situaties op jou van toepassing is:

 • Je werkt en ontvangt een gedeeltelijke bijstandsuitkering.
 • Je volgt een traject naar werk.
 • Je bent een student die dagonderwijs volgt.

Ook als je vanwege sociaal medische redenen tijdelijk gebruik moet maken van kinderopvang, kun je mogelijk voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Hiervoor moet er een sociaal medische indicatie zijn die de opvang van je kind(eren) in een geregistreerde kinderopvang noodzakelijk maakt.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor kinderopvang kun je contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening(externe link) van Kempengemeenten.

Leergeld

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen (Leergeld) is een onafhankelijke stichting. Met de naam Leergeld wordt het doel van de stichting goed weergegeven. Leergeld streeft er naar alle kinderen (0 tot 18 jaar), waarvan de ouders in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, te laten deelnemen aan het leren op school en het leren via sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld cultuur en sport.

Wanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaalt. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging, zwemles, muziekles, kosten voor gebruik van een computer, een fiets om naar school te kunnen fietsen, schoolspullen of bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van school gerelateerde reizen. Leergeld helpt kinderen nooit met geld. De kosten, of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende school, vereniging of leverancier.

De Stichtingen Leergeld werken samen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Deze fondsen willen ook dat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, kunnen sporten en lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen.

Inwoners van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kunnen terecht op www.leergeldveldhovendekempen.nl(externe link) voor meer informatie en het vragen van ondersteuning. Inwoners van de gemeente Oirschot kunnen terecht op www.leergeld.nl/best(externe link).

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?