Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit is een oud bericht.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf 1 oktober 2021 is Tozo niet meer beschikbaar.

  Voor wie was deze regeling?

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Je vraagt de uitkering bij KempenPlus aan als je woont in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden.

  Extra voorwaarden vanaf Tozo 1

  Extra voorwaarde vanaf Tozo 1: partnerinkomenstoets
  De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van je partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van je uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo-uitkering levensonderhoud.

  Het sociaal minimum is afhankelijk van je persoonlijke situatie. In de meeste gevallen is dit voor samenwonenden/gehuwden circa € 1.535 per maand. Als het totale inkomen van jou en je partner meer is dan dan het sociaal minimum heb je geen recht op een uitkering. Aanvragen heeft in dat geval geen zin! De geldende bedragen staan op de pagina 'Normbedragen sociaal minimum'.

  De eerder door het kabinet aangekondigde 'vermogenstoets' is komen te vervallen.
   

  Ben je AOW-er of grensondernemer?

  • De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer, woonachtig in een Kempengemeente, kan een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen bij KempenPlus. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier 'Verklaring bedrijfskrediet'. Je kunt géén bijstand voor levensonderhoud aanvragen.
  • De zelfstandig ondernemer die in een Kempengemeente woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen bij KempenPlus. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier 'Aanvraagformulier Tozo'. Je kunt géén lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.
  • De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Deze aanvraag kun je indienen bij de gemeente Maastricht. Voor deze aanvraag heb je een Digid nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan hier aan. 

  Met welke termijnen moet je rekening houden?

  • Tozo 5 kun je aanvragen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
  • Tozo 4 kan niet meer aangevraagd worden. Dit kon tot en met 30 juni 2021.
  • Tozo 3 kan niet meer aangevraagd worden. Dit kon tot en met 31 maart 2021.
  • Tozo 2 kan niet meer aangevraagd worden. Dit kon tot en met 30 september 2020. 
  • Tozo 1 kan niet meer aangevraagd worden. Dit kon tot en met 31 mei 2020.

  De uitkering gaat in op de 1e dag van de maand waarin je aanvraagt. Als wij je aanvraag bijvoorbeeld op 10 juli 2021 ontvangen, is de ingangsdatum 1 juli 2021. Het is mogelijk om onder voorwaarden aan te vragen met terugwerkende kracht van één kalendermaand. Maar de startdatum moet wel binnen dezelfde Tozo-periode vallen. Tozo 5 kan niet eerder ingaan dan 1 juli 2021. De maand juni 2021 valt namelijk binnen de aanvraagperiode van Tozo 4.

  Na ontvangst gaat KempenPlus je aanvraag beoordelen. De normale (wettelijke) termijn voor deze beoordeling is acht weken. In verband met het grote aantal aanvragen en omdat we heel goed begrijpen hoe belangrijk deze aanvraag voor je is, hebben we het team voor de Tozo/Bbz uitgebreid. Wij streven er naar om binnen vier weken  na ontvangst van je aanvraag (met alle stukken) een besluit te nemen en te starten met de uitbetaling van de eventuele uitkering.

  Fiscale gevolgen bij Tozo-levensonderhoud

  Tozo is een belaste uitkering
  De Tozo-uitkering is een belaste uitkering. Bij gehuwden/samenwonenden wordt deze voor ieder 50% uitgekeerd en telt deze voor beide partners ieder afzonderlijk mee als belastbaar inkomen. KempenPlus heeft daar geen keuze in, dat zijn de uitkerings- en belastingregels.

  De Tozo-uitkering telt mee als inkomen en moet je dus opgeven bij je belastingaangifte. Je ontvangt in het eerste kwartaal een jaaropgave van de uitkering in het voorgaande kalenderjaar. Heb je ook andere inkomsten uit loondienst in het betreffende jaar of heb je een partner die in het betreffende jaar in loondienst werkt? Misschien moet je dan meer belasting betalen of krijg je minder terug dan je verwacht.

  Waarom is de belasting mogelijk hoger?
  Op de Tozo-uitkering wordt door KempenPlus loonbelasting ingehouden (bruto-netto). Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting waardoor je netto een hoger inkomen overhoudt. De algemene heffingskorting daalt als het inkomen stijgt. Dus, als jij en/of je partner andere inkomsten uit loondienst hebben (gehad) in het betreffende jaar, is er te veel heffingskorting toegepast en te weinig loonbelasting ingehouden. Netto heb je dan een te hoge uitkering ontvangen. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je dan achteraf nog betalen of krijg je minder terug.

  Dit laatste is zeker het geval als je een uitkering Tozo-1 ontving en je partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij de Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

  Wat moet je doen?
  Je geeft de inkomsten van jezelf en je partner op bij je aangifte inkomstenbelasting. Ook je Tozo-uitkering geef je op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting je allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met je teruggaaf (en krijg je minder geld terug) of krijg je een hogere naheffing (en moet je meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat je mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

  Normbedragen sociaal minimum

  De bedragen die de hoogte van je uitkering bepalen, vind je op de pagina met normbedragen.

  Tozo-uitkering aanvragen?

  Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 kun je niet meer aanvragen.

  Bewijsstukken
  Bij de aanvraag moet je een aantal (bewijs)stukken meesturen. Deze staan in het aanvraagformulier aangegeven bij de betreffende vraag. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mail je naar bbz@kempenplus.com met als onderwerp "Aanvraag Tozo". Je moet alle gevraagde (bewijs)stukken die voor jou van toepassing zijn direct meesturen.

  Verlengingsformulier?
  Als je minder dan drie maanden geleden een Tozo-uitkering hebt ontvangen, dan kun je gebruik maken van het verlengingsformulier. Is het je eerste aanvraag of heeft de onderbreking langer dan drie maanden geduurd, dan moet je gebruik maken van het aanvraagformulier. De aanvraagformulieren kun je hieronder bij 'Formulieren' downloaden.

  Geef wijzigingen in je inkomsten of andere gegevens tijdig aan ons door!

  Je hebt alleen recht op Tozo als je inkomen in een maand onder het sociaal minimum ligt en je aan alle overige voorwaarden voldoet. Het is ook in jouw belang dat KempenPlus niet te veel Tozo verstrekt. Hetgeen nu te veel wordt verstrekt, wordt namelijk later teruggevorderd met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg.

  Wijzigingen geef je door via het wijzigingsformulier dat je hieronder kunt downloaden.

  Twijfel je of je een wijziging moet melden? Neem voor de zekerheid contact met ons op en voorkom problemen! Ons e-mailadres is bbz@kempenplus.com.

  Hoe gaan we misbruik tegen?

  Wat betreft de nieuwe regeling Tozo is de Participatiewet de wettelijke basis. Wie een beroep doet op deze regeling moet aan KempenPlus alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrek je onvolledige of valse inlichtingen, dan moeten wij de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. Op korte termijn doen we er alles aan om iedereen (een voorschot op) een uitkering te verstrekken. Maar later zullen we alles zeer goed controleren. Heb je twijfels of vragen? Stuur dan een e-mail naar bbz@kempenplus.com

  Heb je vragen over de Tozo?

  Op deze pagina van de Rijksoverheid staat een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur even een mailtje naar bbz@kempenplus.com. Het is drukker dan normaal, maar we proberen iedereen binnen 48 uur te beantwoorden.

  Woon je in Oirschot?

  Wij wijzen je graag op de dienstverlening van gemeente Oirschot om je als zelfstandig ondernemer te ondersteunen in coronatijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: talentscan, personal coaching, sollicitatiebegeleiding en jobhunting. Interesse? Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek contact op met de werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-1485 2654 of per e-mail via y.v.mil@wsd-groep.nl.

  "Hulp" van commerciële bureaus/tussenpersonen? Nergens voor nodig!

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze commerciële hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

  Je hoeft als ondernemer géén extra kosten te maken om een aanvraag te doen. Het aanvragen is ook best eenvoudig; daar heb je echt geen bureau bij nodig. En mocht je toch vragen hebben, we helpen je graag bij je aanvraag.

  Oriëntatie op 'nieuwe toekomst'

  Wellicht zet de coronacrisis je aan het denken en overweeg je een 'nieuwe toekomst'. Ga je een andere richting in als ondernemer? Of ga (deels) als werknemer in loondienst aan de slag? Je staat niet alleen bij deze moeilijke keuzes:

  Advieslijn Kamer van Koophandel
  Centraal in de dienstverlening door Kamer van Koophandel staat een telefonisch persoonlijk maatwerkadvies door het KVK Adviesteam. Hiervoor bel je naar 0800 2117. In het gesprek is er ruimte voor bedrijfskundige aspecten, een stappenplan én emotie. Je kunt naar aanleiding van het gesprek besluiten om zelf aan de slag te gaan met de besproken acties. Het Adviesteam kan je ook doorverwijzen naar de best passende partij die verder hulp kan bieden.

  Onderstaande video's zijn wellicht interessant:

  Als je die direct wilt ontdekken hoe het ervoor staat met je bedrijf, kunnen gebruik maken van de 'KVK zwaar weer routewijzer'. De routewijzer analyseert vier belangrijke aspecten van een bedrijf. Natuurlijk kan niet met vier vragen je hele bedrijf worden doorgrond. Het helpt wel om inzicht te krijgen in hoe je bedrijf ervoor staat en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Bovendien maakt de routewijzer inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog liggen voor het bedrijf. Zo weet je 'vandaag' al waar hij aan toe is en wordt financiële schade beperkt. Doorloop hier de routewijzer.

  Leerwerkloket
  Je kan ook contact opnemen met één van de 35 leerwerkloketten in Nederland. Hier wordt je geholpen bij het maken van keuzes of wordt je geadviseerd door een gekwalificeerd loopbaanadviseur die zicht heeft op de kansberoepen en kanssectoren. Hier vind je de gegevens van het leerwerkloket in Zuidoost-Brabant.

  KempenPlus
  Je kunt ook een e-mail sturen aan Bbz@KempenPlus.com met het verzoek om hulp bij loondienst. Een werk & participatiecoach van KempenPlus neemt dan contact op met je. Samen kunnen jullie dan mogelijkheden de bespreken!

  Formulieren Tozo

  Hoe werkt het formulier?

  1. Download het formulier hieronder.
  2. Sla het formulier - voordat je begint met invullen  - op op je eigen computer.
  3. Open het formulier (bijvoorbeeld in Acrobat reader) en vul het in.
  4. Na het invullen onderteken je het formulier in je pdf-programma óf je print het uit en zet daarna je handtekening.

  Opsturen van het formulier en de bewijsstukken

  1. Per e-mail: bbz@kempenplus.com.
  2. Met de post: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Postbus 10, 5530 AA Bladel.
  3. In onze brievenbus: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Raambrug 8, 5531 AG Bladel.

  De mee te sturen bewijsstukken staan in het aanvraagformulier bij de betreffende vraag vermeld.

  Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?