Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

LAATSTE NIEUWS
Per 1 juni 2020 kun je Tozo 2 aanvragen. De belangrijkste extra voorwaarden t.o.v. van de Tozo 1 is dat er een partnerinkomenstoets geldt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

Het sociaal minimum is afhankelijk van je persoonlijke situatie. In de meeste gevallen is dit voor samenwonenden/gehuwden circa € 1.500 per maand. Als het totale inkomen van jou en je partner meer is dan dan het sociaal minimum heb je geen recht op een uitkering. Aanvragen heeft in dat geval geen zin!

Voldoe je wel aan de voorwaarden dan kun je onderaan deze pagina bij 'formulieren' het aanvraagformulier downloaden. Tozo 1 kun je aanvragen tot 1 juni 2020. Tozo 2 kun je aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.