Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

LAATSTE NIEUWS
Vanaf 1 oktober 2020 kun je Tozo 3 aanvragen. De eerder door het kabinet aangekondigde verstrenging met het maximum aan beschikbare geldmiddelen is ingetrokken. Deze wordt wel ingevoerd bij de eventuele Tozo 4 (vanaf 1 april 2021). De partnerinkomenstoets blijft wel van kracht.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

De verlenging van je Tozo-uitkering (Tozo 3) kun je aanvragen vanaf 1 oktober 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ben je financieel getroffen door het coronavirus? Ondernemers en zzp'ers kunnen een uitkering - "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)" - aanvragen. In eerste instantie was de duur van de uitkering drie maanden (Tozo 1) en een verlenging van vier maanden (Tozo 2). Met Tozo 3 wordt de regeling verlengd tot en met 31 maart 2021.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is afhankelijk van je persoonlijke situatie; de bedragen staan hieronder bij 'Normbedragen sociaal minimum'. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

  Voor wie geldt deze regeling?

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Je vraagt de uitkering bij KempenPlus aan als je woont in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden.

  Extra voorwaarden Tozo 2 en Tozo 3

  Extra voorwaarde Tozo 2 & 3: partnerinkomenstoets
  De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud (Tozo 2) aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van je partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van je uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

  Het sociaal minimum is afhankelijk van je persoonlijke situatie. In de meeste gevallen is dit voor samenwonenden/gehuwden circa € 1.500 per maand. Als het totale inkomen van jou en je partner meer is dan dan het sociaal minimum heb je geen recht op een uitkering. Aanvragen heeft in dat geval geen zin! De geldende bedragen staan elder op deze pagina bij 'Normbedragen sociaal minimum'.

  De eerder door het kabinet aangekondigde 'toets beschikbare geldmiddelen' is t.b.v. Tozo 3 komen te vervallen.
   

  Ben je AOW-er of grensondernemer?

  • De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer, woonachtig in een Kempengemeente, kan een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen bij KempenPlus. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier 'Verklaring bedrijfskrediet'. Je kunt géén bijstand voor levensonderhoud aanvragen.
  • De zelfstandig ondernemer die in een Kempengemeente woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen bij KempenPlus. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier 'Aanvraagformulier Tozo'. Je kunt géén lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.
  • De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Deze aanvraag kun je indienen bij de gemeente Maastricht. Voor deze aanvraag heb je een Digid nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan hier aan. 

  Met welke termijnen moet je rekening houden?

  • Tozo 3 kun je aanvragen vanaf 1 oktober 2020.
  • Tozo 2 kan niet meer aangevaagd worden. Dit kon tot 30 september 2020. 
  • Tozo 1 kan niet meer aangevaagd worden. Dit kon tot 31 mei 2020.

  Na ontvangst gaat KempenPlus je aanvraag beoordelen. De normale (wettelijke) termijn voor deze beoordeling is acht weken. In verband met het grote aantal aanvragen en omdat we heel goed begrijpen hoe belangrijk deze aanvraag voor je is, hebben we het team voor de Tozo/Bbz uitgebreid. Wij streven er naar om binnen vier weken  na ontvangst van je aanvraag (met alle stukken) een besluit te nemen en te starten met de uitbetaling van de eventuele uitkering.

  Let op: je kan je aanvraag voor Tozo 3 vanaf 1 oktober indienen, maar KempenPlus kan pas een besluit op de aanvraag nemen als de overheid de maatregel ook formeel heeft vastgesteld.

  Normbedragen sociaal minimum

  Per 1 juli 2020 gelden de volgende netto normbedragen:

  Gehuwden en samenwonenden:

  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88

  Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

  • van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.059,03
  • van 18 tot 21 jaar € 261,44

  Deze bedragen worden periodiek aangepast.

  Tozo-uitkering aanvragen?

  Tozo 3
  Vanaf 1 oktober 2020 kun je een aanvraag indienen voor de Tozo 3. Het aanvraagformulier kun je hieronder bij 'Formulieren' downloaden. Tozo 3 wordt niet automatisch toegekend als je eerder als Tozo 1 en/of 2 hebt aangevraagd.

  Tozo 1 & 2 kun je niet meer aanvragen.

  Bewijsstukken
  Bij de aanvraag moet je een aantal (bewijs)stukken meesturen. Deze staan in het aanvraagformulier aangegeven bij de betreffende vraag. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mail je naar bbz@kempenplus.com met als onderwerp "Aanvraag Tozo". Je moet alle gevraagde (bewijs)stukken die voor jou van toepassing zijn direct meesturen.

  Geef wijzigingen in je inkomsten of andere gegevens tijdig aan ons door!

  Je hebt alleen recht op Tozo als je inkomen in een maand onder het sociaal minimum ligt en je aan alle overige voorwaarden voldoet. Het is ook in jouw belang dat KempenPlus niet te veel Tozo verstrekt. Hetgeen nu te veel wordt verstrekt, wordt namelijk later teruggevorderd met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg.

  Wijzigingen geef je door via het wijzigingsformulier dat je hieronder kunt downloaden.

  Op deze pagina lees je meer informatie over het doorgeven van wijzigingen. Twijfel je of je een wijziging moet melden? Neem voor de zekerheid contact met ons op en voorkom problemen! Ons e-mailadres is bbz@kempenplus.com.

  Hoe gaan we misbruik tegen?

  Wat betreft de nieuwe regeling Tozo is de Participatiewet de wettelijke basis. Wie een beroep doet op deze regeling moet aan KempenPlus alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrek je onvolledige of valse inlichtingen, dan moeten wij de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. Op korte termijn doen we er alles aan om iedereen (een voorschot op) een uitkering te verstrekken. Maar later zullen we alles zeer goed controleren. Heb je twijfels of vragen? Stuur dan een e-mail naar bbz@kempenplus.com

  Heb je vragen over de Tozo?

  Op deze pagina van de Rijksoverheid staat een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur even een mailtje naar bbz@kempenplus.com. Het is drukker dan normaal, maar we proberen iedereen binnen 48 uur te beantwoorden.

  "Hulp" van commerciële bureaus/tussenpersonen? Nergens voor nodig!

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze commerciële hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

  Je hoeft als ondernemer géén extra kosten te maken om een aanvraag te doen. Het aanvragen is ook best eenvoudig; daar heb je echt geen bureau bij nodig. En mocht je toch vragen hebben, we helpen je graag bij je aanvraag.

  Formulieren Tozo

  Hoe werkt het formulier?

  1. Download het formulier hieronder.
  2. Sla het formulier - voordat je begint met invullen  - op op je eigen computer.
  3. Open het formulier (bijvoorbeeld in Acrobat reader) en vul het in.
  4. Na het invullen onderteken je het formulier in je pdf-programma óf je print het uit en zet daarna je handtekening.

  Opsturen van het formulier en de bewijsstukken

  1. Per e-mail: bbz@kempenplus.com.
  2. Met de post: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Postbus 10, 5530 AA Bladel.
  3. In onze brievenbus: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Raambrug 8, 5531 AG Bladel.

  De mee te sturen bewijsstukken staan in het aanvraagformulier bij de betreffende vraag vermeld.

  Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?