Werkgever

In grote lijnen kunt u als werkgever voor drie zaken een beroep doen op Kempenplus: werving van nieuw personeel, begeleiding van pas aangestelde medewerkers en adviezen rond zaken als subsidies, social return, arbeidsvoorwaarden en andere arbeids-juridische kwesties.

 

Werving personeel

U heeft een vacature en bent op zoek naar een geschikte medewerker. Of u ziet dat zo’n vacature zich binnenkort aandient. In beide gevallen is Kempenplus uw aangewezen partner. Uit een bestand van meer dan tweeduizend gemotiveerde werkzoekenden selecteren wij de kandidaten die aansluiten bij uw wensen. Uiteraard denken wij ook mee in het opstellen van arbeidscontracten.

Begeleiding medewerkers

Het werk van Kempenplus stopt niet bij de werving en selectie van medewerkers. Personeel dat via ons is aangesteld, wordt zo nodig nog geruime tijd door ons begeleid. Nauwgezet en kosteloos.

 

Advisering

Het oplossen van capaciteitsproblemen is vaak omgeven met vragen over subsidies en arbeidsrecht, zeker wanneer het mensen betreft die uit een uitkeringssituatie komen. De accountmanagers van Kempenplus kunnen ondernemers op dit vlak met raad en daad bijstaan. Zij kennen de (on)mogelijkheden van loonkostensubsidies en de beperking van bedrijfsrisico’s rond bijvoorbeeld ziekte.