Werkzoekende

De werkzoekenden voor wie Kempenplus zich inzet, worden bijna altijd aangereikt door de drie vaste opdrachtgevers: ISD de Kempen, UWV en WVK-groep. Zij schakelen Kempenplus in om voor hun kandidaten – dat betreft vooral uitkeringsgerechtigden – passende banen te vinden.

Dit betekent niet dat de individuele inwoner van de Kempen die op zoek is naar werk geen gebruik kan maken van de dienstverlening

van Kempenplus. Wel is het in zo’n geval nodig dat er even een ‘tussenstap’ wordt gezet. De betrokkene dient zich als werkzoekende te melden bij het UWV en kan daarbij aangeven dat hij/zij er prijs op stelt dat voor de arbeidsbemiddeling Kempenplus wordt ingeschakeld.

In gezamenlijk overleg kan dan een traject worden uitgezet dat beoogt de werkzoekende binnen afzienbare tijd naar een betaalde baan te loodsen.