De talenten van ... René

De talenten van ... René!

René is werkleider op de begeleidingsafdeling. Hij werkt met mensen met een SW-indicatie, LKS’ers en jongeren met een beschut werk indicatie. Een mooie combinatie van mensen waarin iedereen zichzelf mag zijn. Daarnaast is René onlangs geslaagd aan het LIVP in Leusden voor zijn opleiding tot vertrouwenspersoon én aangesteld als interne vertrouwenspersoon binnen KempenPlus. Een mooie toevoeging op zijn werk én wie hij is: “Door goed naar mensen te luisteren, weet ik wat hen bezielt. Ik kan mensen op een positieve manier stappen laten maken.”

Nu hij gecertificeerd en ingeschreven is bij het LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen), wil René in zijn rol als vertrouwenspersoon vooral preventief bezig zijn en voorlichting geven over psychosociale arbeidsbelasting. Hij wil thema’s als pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie nog meer bespreekbaar maken. “Als organisatie moeten we integer zijn en blijven en hebben we gedragscodes waar iedereen zich aan moet houden.” De rol van vertrouwenspersoon is momenteel nog onvoldoende bekend binnen KempenPlus vindt René. “Ik vind het daarom belangrijk om afspraken te maken met mijn collega werkleiders en de toolboxen verder vorm te geven.” Als voorbeeld vertelt hij: “Meer dan helft van de mensen in Nederland wordt gepest of is in het verleden gepest. Toch is hiervoor te weinig aandacht en/of maakt niet iedereen dit kenbaar. Des te waardevoller in de rol van vertrouwenspersoon in mijn ogen.”

René’s grootste talent? Hij is heel benaderbaar voor alle lagen binnen de organisatie. Daarnaast spreekt hij iedereen op gelijkwaardig niveau aan. Dat wordt gewaardeerd. “Tegen mijn mensen zeg ik altijd: “Ik ben niet jullie werkleider maar jullie bodyguard. Ik wil er voor jullie zijn wanneer jullie mij nodig hebben.”