Voor KempenPlus staat een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens bij je bezoek aan de website centraal. KempenPlus gebruikt slechts persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Gebruik van persoonsgegevens
KempenPlus verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • KempenPlus verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
 • Voor het door ons afhandelen van je aanvragen voor zover dit via een formulier op de websites van KempenPlus wordt ingediend.
 • Om contact, schriftelijk, per e-mail of telefonisch, met jou te leggen. Ter ondersteuning van diensten die je van ons wilt afnemen of hebt afgenomen
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van KempenPlus.

Je persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Dit betekent, dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en je daarvoor toestemming heeft gegeven).

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens
KempenPlus zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KempenPlus verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KempenPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens
KempenPlus neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij KempenPlus om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek
KempenPlus gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van je gegevens door KempenPlus, kun je een verzoek sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Voor KempenPlus bekleedt mevrouw R. de Zwart (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Onze functionaris gegevensbeheer is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013849. Er is ook een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy. Je kunt een verzoek per e-mail sturen naar info@kempenplus.com of per post naar:

KempenPlus
Privacy Officer
Postbus 10
5530 AA Bladel

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?