Normen en bedragen minimabeleid

Normen en bedragen minimabeleid per 1 januari 2024

Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag

Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.

Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslagNormbedrag 105% van het normbedrag*120% van het normbedrag**
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar€ 301,09Niet van toepassing€ 361,31
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) € 1.219,64€ 1.280,62€ 1.463,57
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.742,34€ 1.829,46€ 2.090,81
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.354,47Niet van toepassing€ 1.625,36
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.835,70Niet van toepassing€ 2.202,84

* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag

** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+

 

Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag

 
Normbedragen per maand, met vakantietoeslagNormbedrag 105% van het normbedrag*120% van het normbedrag**
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar€ 316,94Niet van toepassing€ 380,33
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) € 1.283,83€ 1.348,02€ 1.540,60
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.834,04€ 1.925,74€ 2.200,85
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.425,76Niet van toepassing€ 1.710,91
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.932,32Niet van toepassing€ 2.318,78

* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag

** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+

 

Tabel 2: Vermogensvrijlating

Vermogensvrijlating: het vermogen dat is toegestaan voor
DoelgroepBedrag
Alleenstaande€ 7.575,00
Alleenstaande ouder en gehuwden€ 15.150,00
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld)€ 63.900,00

 

Tabel 3: Minimaregelingen

Overzicht minimaregelingen
RegelingDoelgroepBedrag
Individuele inkomenstoeslagAlleenstaande€ 375,00 
Individuele inkomenstoeslagAlleenstaande ouder € 500,00
Individuele inkomenstoeslagEchtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden)€ 550,00
Collectieve zorgverzekering CZMaximaal per persoon per maand€ 49,26
Collectieve zorgverzekering VGZMaximaal per persoon per maand€ 54,25
Participatieregeling 18+Per persoon per kalenderjaar€ 180,00

Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?