Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat je een uitkering hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of je bent het niet eens met een verplichting die je is opgelegd.

In dat geval kun je bezwaar maken tegen een besluit van KempenPlus. Er komt dan een nieuwe beslissing op je zaak. De beslissing kan ook zijn dat het oorspronkelijke besluit gehandhaafd wordt. Ben je het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kun je beroep indienen bij de rechter.

Hoe werkt het?

In het besluit van KempenPlus staat of je bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres je je bezwaarschrift moet sturen.

Het is goed advies te vragen voordat je bezwaar maakt. Neem bijvoorbeeld contact op met je contactpersoon bij KempenPlus voor een toelichting. Je kunt ook contact opnemen met het Sociaal Raadsliedenwerk(externe link)Juridisch Loket (externe link)of je rechtsbijstandsverzekeraar. Wij attenderen je erop dat je eerst bij het Juridisch Loket om advies moet vragen, voordat je naar een advocaat gaat. Hiermee voorkom je dat je met extra kosten te maken krijgt. 

Je bezwaar moet binnen zes weken bij KempenPlus binnen zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan je is gestuurd. Ontvangt KempenPlus je bezwaar te laat? Dan behandelt KempenPlus je bezwaar in principe niet.

Zet in uw bezwaar in ieder geval de volgende informatie:

  1. Je naam en adres.
  2. De datum van je bezwaar.
  3. Om welk besluit het gaat.
  4. Waarom je het niet eens bent met het besluit.
  5. Je handtekening.

Beroep indienen

Ben je het niet eens met de nieuwe beslissing (bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke beslissing gehandhaafd blijft)? Dan kun je vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van KempenPlus staat of dit kan. Je moet je beroep binnen zes weken indienen.

Dwangsom bij te laat beslissen

KempenPlus moet beslissen op je aanvraag op grond van de Participatiewet. Dat geldt ook als je een bezwaarschrift hebt ingediend tegen een beslissing.

Krijg je niet op tijd een besluit op je aanvraag of bezwaar? Dan kun je KempenPlus in gebreke stellen. Dit betekent dat je vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Gebeurt dit niet? Dan moet KempenPlus je een bedrag betalen. Dat heet een dwangsom.

Hier lees je meer over de Wet Dwangsom.

Wil je je laten vertegenwoordigen?

Tijdens je procedure hebben we veelvuldig contact. We begrijpen dat dat soms lastig kan zijn en dat je daarbij hulp nodig hebt. Je mag je daarom ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Denk hierbij aan iemand die je vertrouwt. Je kunt deze persoon machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen. 

Laat je je vertegenwoordigen door een advocaat en/of bewindvoerder? Dan is zo’n machtiging niet nodig.

Let op: de machtiging eindigt na afloop van de procedure. Je hebt  dus voor elke procedure een nieuwe machtiging nodig.

Heb je vragen over het indienen van een bezwaar?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?