Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over je aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor je aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Voor een aanvraag moeten we in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. Voor een bezwaarschrift is de termijn 12 weken.