Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over je aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor je aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Voor een aanvraag moeten we in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. Voor een bezwaarschrift is de termijn 12 weken.

Meer informatie over de Wet dwangsom lees je op deze pagina van de Rijksoverheid(externe link).

Heb je vragen over de Wet dwangsom?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?