Een schoolverlater van het Voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs heeft wellicht behoefte aan extra ondersteuning bij het vinden van passend werk of een vervolgopleiding.