Het management en de medewerkers van KempenPlus hechten veel waarde aan een goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de manier waarop je bent behandeld.

Het is belangrijk dat klachten bij ons worden gemeld. We kunnen er dan iets aan doen en we kunnen er van leren. Hier kun je lezen hoe je een klacht kunt indienen. Maar ook hoe de klacht door ons wordt behandeld.

Om welke klachten gaat het?
Belangrijk is dat je klacht te maken heeft met de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van KempenPlus.

Een paar voorbeelden:

  • Je bent niet correct te woord gestaan.
  • Je moet te lang wachten voordat u geholpen wordt.
  • Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

Het gaat hierbij dus niet om de inhoud van een besluit. En ook niet of je te laat een besluit krijgt op uw aanvraag. Het gaat namelijk om de manier waarop je bent behandeld. Tegen de inhoud van een besluit kun je een bezwaarschrift indienen. Daarvoor gelden andere regels.

Hoe en waar moet je een klacht indienen?

Vind je dat je niet correct bent behandeld? Dan kan een gesprek met degene die je heeft geholpen misschien verhelderend werken.

Ben je niet tevreden met het antwoord, dan kun je een officiële klacht indienen. Dat kan overigens ook zonder dat je eerst een gesprek hebt gehad. De klacht moet worden ingediend binnen één jaar na het voorval.

Je kunt de klacht richten aan de directeur van KempenPlus, Postbus 10, 5530 AA Bladel.

Hoe wordt je klacht behandeld?

Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Je krijgt een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie de klacht behandelt en binnen welke termijn je een antwoord kunt verwachten.

Voordat op je klacht een beslissing wordt genomen, worden meestal jij en degene over wie je klacht gaat, gehoord. Dan is er gelegenheid op elkaars standpunt te reageren. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Van die procedure van hoor en wederhoor kan worden afgezien, als je verklaart daaraan geen behoefte te hebben. Ook kan op verzoek van jou of van degene over wie je klaagt, hoor en wederhoor afzonderlijk - dus niet in elkaars aanwezigheid - plaatsvinden.

Een klacht wordt over het algemeen behandeld door de directeur van KempenPlus. Van het resultaat van de klachtbehandeling krijg je schriftelijk en gemotiveerd bericht.

Nationale ombudsman

Gemeenten hebben de plicht om klachten over het eigen handelen zelf te behandelen en proberen op te lossen. Dit is de eerstelijns klachtenvoorziening.

De ombudsman is een zogenoemde tweedelijns klachtenvoorziening. Je kunt daar pas klagen als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht is afgehandeld in de eerstelijns klachtenvoorziening. Uitgebreide informatie over de Nationale Ombudsman kun je vinden op de website www.nationaleombudsman.nl. De Nationale ombudsman is telefonisch bereikbaar op het nummer 0800-33 55 555 (gratis).

Heb je vragen over het melden van een klacht?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?