Geld & inkomen

administratie op computer

Het hebben van een eigen inkomen zorgt ervoor dat je zelfstandig bent. Dit is ook het uitgangspunt van de Participatiewet: iedere burger voorziet zelfstandig in zijn levensonderhoud. Maar uiteraard lukt dit niet altijd. De burgers van de Kempengemeenten die daar behoefte aan hebben, helpen we met een (tijdelijke) inkomensvoorziening.

Aan een uitkering zijn rechten én plichten verbonden. Zo moet je in principe de training TalentPlus volgen. Op deze pagina's lees je meer over hoe je een uitkering kunt aanvragen en met welke wet- en regelgeving je allemaal te maken krijgt.