De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen blijven participeren. Met de Participatieregeling 18+ kun je een tegemoetkoming krijgen voor een aantal sociaal maatschappelijke participatiekosten.

Participatiekosten

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Lidmaatschap van een sport-, cultuur-, ontspannings-, volkstuin- of ouderenvereniging
  • Abonnement van een bibliotheek of muziekschool
  • Bezoek museum, schouwburg, bioscoop, zwembad, pretpark of dierentuin
  • Eigen bijdrage educatieve cursus (niet beroepsgerelateerd)

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Om voor de Participatieregeling 18+ in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je inkomen is lager dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
  • Je vermogen is lager dan de voor jou geldende vermogensgrens

Welke bedragen zijn toegestaan lees je op de pagina normen en bedragen minimaregelingen.

Aanvragen Participatieregeling

Je kunt de aanvraag uiterlijk indienen op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Neem contact op met het team Bijzondere Bijstand van KempenPlus.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?