Als je geen of weinig eigen financiële middelen hebt en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kun je soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

Wat is bijzondere bijstand?

Als je geen of weinig eigen financiële middelen hebt en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kun je soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Onder middelen verstaan we zowel inkomen als vermogen.

Het moet dus wel noodzakelijk zijn dat je die kosten maakt. Het moet gaan om kosten die niet tot uw normale levensonderhoud horen zoals kosten als gevolg van:

 • je leefsituatie
 • je ziekte
 • je medische beperkingen
 • andere bijzondere omstandigheden die tot noodzakelijke kosten leiden

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedere inwoner van de Kempengemeenten kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat je hebt, maakt daarbij niet uit. Ook hoef je niet per se een minimuminkomen te hebben. Hierbij geldt echter wel: hoe hoger je inkomsten, hoe meer je zelf kunt betalen en hoe minder bijzondere bijstand je krijgt. We kijken ook naar je eigen vermogen.

Waarvoor kun je bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand kun je krijgen voor niet-alledaagse kosten. Daarbij geldt:

 • Het gaat om kosten die afwijken van een normaal uitgavenpatroon en die samenhangen met je individuele omstandigheden.
 • Het moeten noodzakelijke kosten zijn waaraan niet valt te ontkomen en die niet goedkoper kunnen worden opgelost.
 • De kosten krijg je niet (helemaal) via een andere regeling of instantie vergoed.
 • Voor medische kosten word je zorgverzekering vaak toereikend geacht en krijg je in de regel geen bijzondere bijstand voor de medische kosten die voor eigen rekening blijven.
 • Er kan in alle redelijkheid niet van je worden verwacht dat je hiervoor had kunnen sparen. Het gaat in de regel dus niet over een koelkast of een wasmachine.

Enkele voorbeelden waarvoor bijzondere bijstand eventueel mogelijk is:

 • Bepaalde reiskosten, waaronder reiskosten voor schoolgaande kinderen.
 • Bepaalde woonkosten, waaronder woonkostentoeslag.
 • Bepaalde juridische kosten, waaronder bepaalde kosten voor rechtsbijstand, kosten bewindvoering/curatele/mentorschap.
 • In bepaalde specifieke situaties: kosten kinderopvang.
 • Uitvaartkosten.

Inkomen en vermogen

Je inkomen en vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen en de Participatiewet. Het vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaalde grens komt. Vermogen is het bedrag op je betaalrekeningen, spaargeld, een auto, een eigen woning of andere goederen van waarde.

Welke bedragen zijn toegestaan lees je op de pagina normen en bedragen minimabeleid.

Rekenvoorbeeld voor bijzondere bijstand

Mogelijk kun je een deel van de kosten zelf betalen. Is je inkomen lager dan 120% van het voor jou geldende bijstandsbedrag? En is je vermogen lager dan het maximaal toegestane vermogen? Dan krijg je de bijzonder noodzakelijke kosten - die je niet of niet helemaal via een andere regeling of instantie vergoed kunt krijgen - volledig vergoed. 

Als je inkomen hoger is dan 120% van het voor jou geldende bijstandsbedrag, dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Dit is 35% van het meerdere aan inkomen binnen een jaar. Voor sommige kostensoorten bedraagt dit percentage niet 35% maar 100% van het meerdere aan inkomen en vermogen.  

Als je inkomsten € 50,00 per maand hoger zijn dan 120% van het voor jou geldende bijstandsbedrag, dan is je eigen bijdrage in de kosten € 50,00 x 35% = € 17,50 per maand (= € 210,00 per jaar). Je kunt dus ook voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als je inkomen boven het minimum ligt.

Komt je eigen vermogen boven het maximaal toegestane bedrag uit, dan word je geacht 100% van het meerdere vermogen zelf bij te dragen in de kosten.

Via Bereken uw Recht van Nibud kun je bekijken of dat je recht heeft op deze regeling.

Aanvragen bijzondere bijstand

In de meeste gevallen moet je bijzondere bijstand aanvragen voordat je de kosten maakt. Bovendien is het belangrijk om rekeningen te bewaren. Je kunt namelijk alleen bijzondere bijstand krijgen als je rekeningen kunt laten zien.  Het kan gaan om eenmalige kosten of kosten die vaker terugkomen. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met KempenPlus.
 

Heb je vragen over het indienen van een bezwaar?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Wil je je laten vertegenwoordigen?

Tijdens je procedure hebben we veelvuldig contact. We begrijpen dat dat soms lastig kan zijn en dat je daarbij hulp nodig hebt. Je mag je daarom ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Denk hierbij aan iemand die je vertrouwt. Je kunt deze persoon machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen. 

Laat je je vertegenwoordigen door een advocaat en/of bewindvoerder? Dan is zo’n machtiging niet nodig.

Let op: de machtiging eindigt na afloop van de procedure. Je hebt  dus voor elke procedure een nieuwe machtiging nodig.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?