Dit jaar ontvangen inwoners uit de Kempengemeenten met een laag inkomen de energietoeslag over 2023. De energietoeslag bedraagt €1.300,00 en kan worden aangevraagd tot 1 juli 2024.

Wanneer kom je in aanmerking voor energietoeslag?

Voorwaarden nieuwe aanvraag

Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente als je:

  • Een zelfstandige huishouding voert en je energiekosten moet betalen; en
  • 21 jaar of ouder bent; en
  • In één van de Kempengemeenten woont (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden); en
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en
  • Een laag inkomen hebt. Dit is een netto inkomen inclusief vakantietoeslag dat niet hoger is dan het voor jouw situatie geldende bedrag per maand.

Netto inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm vanaf 1-07-2023 t/m 31-12-2023

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd*

Alleenstaande (ouder)

€     1.386,95

zonder vakantietoeslag

€       1.547,74

zonder vakantietoeslag

€       1.459,94

met vakantietoeslag

€       1.629,19

met vakantietoeslag

Gehuwd/ samenwonend

€       1.981,34

zonder vakantietoeslag

€       2.101,70

zonder vakantietoeslag

€       2.085,62

met vakantietoeslag

€       2.212,32

met vakantietoeslag

*Vanaf de AOW-leeftijd wordt de inkomensondersteuning AOW van max. € 5,00 per persoon vrijgelaten en van een particulier pensioen € 25,15 per persoon (bedragen 2023).
 

Netto inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm vanaf 01-01-2024

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW leeftijd*
Alleenstaande (ouder)

€1.463,57

zonder vakantietoeslag

€1.625,36

zonder vakantietoeslag

€1.540,60

met vakantietoeslag

€1.710,91

met vakantietoeslag

Gehuwd / samenwonend

€2.090,81

zonder vakantietoeslag

€2.202,84

zonder vakantietoeslag

€2.200,85

met vakantietoeslag

€2.318,78

met vakantietoeslag

Vanaf de AOW-leeftijd wordt de inkomensondersteuning AOW van max. € 5,50 per persoon vrijgelaten en van een particulier pensioen € 25,05 per persoon (bedragen 2024).

Een aanvraag voor energietoeslag doen

Heb je de energietoeslag voor 2023 in december nog niet ontvangen? Maar denk je dat je daar wel recht op hebt? Bekijk dan het aanvraagformulier samen met alle aanvullende informatie en de voorwaarden. De energietoeslag 2023 kan worden aangevraagd tot 1 juli 2024. Je verstuurt het volledig ingevulde en (door beiden) ondertekende formulier mét alle bewijsstukken naar:

KempenPlus, Team Bijzondere Bijstand, Postbus 10, 5530 AA Bladel of naar bijzonderebijstand@kempenplus.com.

Geen recht op energietoeslag

Je hebt geen recht op de energietoeslag 2023 als je een laag inkomen hebt, maar je:

  • Jonger bent dan 21 jaar; of
  • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of hiervoor in aanmerking komt; of
  • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) en je geen energiekosten aan de instelling betaalt; of
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente; of
  • Geen zelfstandige huishouding voert.

Wil je je laten vertegenwoordigen?

Tijdens je procedure hebben we veelvuldig contact. We begrijpen dat dat soms lastig kan zijn en dat je daarbij hulp nodig hebt. Je mag je daarom ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Denk hierbij aan iemand die je vertrouwt. Je kunt deze persoon machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen. 

Laat je je vertegenwoordigen door een advocaat en/of bewindvoerder? Dan is zo’n machtiging niet nodig.

Let op: de machtiging eindigt na afloop van de procedure. Je hebt  dus voor elke procedure een nieuwe machtiging nodig.

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2023

Sociale raadslieden

Als je advies, raad of hulp nodig hebt kun je kosteloos een beroep doen op Sociaal Raadsliedenwerk. De medewerkers van het Sociaal Raadsliedenwerk zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Meer informatie vind je op: https://www.kempengemeenten.nl/sociaal-raadslieden

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?