Het werkgeversservicepunt is een samenwerking tussen de gemeenten, UWV en KempenPlus. Zij werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Met een brede dienstverlening nemen onze accountmanagers je veel werk uit handen bij het vinden van werknemers, sociaal ondernemen en de invulling van de 'banenafspraak'.