KempenPlus ondersteunt werkgevers met een jobcoach of proefplaatsing, maar ook met financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Afhankelijk van de specifieke plaatsing kunnen één of meerdere van onderstaande subsidies en regelingen gelden. Je contactpersoon van KempenPlus kan je precies vertellen voor welke subsidie of regeling jouw organisatie in aanmerking komt.

Proefplaatsing

Heb je iemand met een uitkering op het oog die je in dienst wilt nemen, maar twijfel je nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. Tijdens deze periode onderzoek je of de vacature en kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maak je met KempenPlus verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Voorwaarde is wel dat je verklaart dat je de kandidaat na de proefplaatsing daadwerkelijk voor minimaal zes maanden in dienst neemt.

Loonkostensubsidie

Als je iemand in dienst neemt die door zijn beperking duidelijk minder presteert dan andere werknemers, ontvangt je loonkostensubsidie of loondispensatie. Hiermee wordt de verminderde arbeidsproductiviteit van de medewerker gecompenseerd. Er bestaat een verschil tussen een structurele arbeidsbeperking (bijvoorbeeld in het kader van de Banenafspraak) en een tijdelijk verminderde loonwaarde. Neem gerust contact met ons op als je kandidaat een mogelijk verminderde loonwaarde heeft.

Jobcoaching

Sommige arbeidsbeperkte medewerkers hebben extra begeleiding nodig. Zij krijgen een jobcoach die ondersteunt bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Maar de jobcoach helpt ook jou als werkgever; om de juiste voorwaarden te creëren zodat de medewerker zo goed mogelijk functioneert, of om ondersteunende regelingen aan te vragen.

No-riskpolis

Met de no-riskpolis loop je als werkgever nauwelijks financieel risico bij het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep in geval van ziekte. Op het moment dat je medewerker ziek wordt, geeft je bij de ziekmelding bij het UWV aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Het UWV voert de no-riskpolis uit. Op de website van UWV lees je meer informatie over de no-riskpolis.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden en bestaat uit drie regelingen voor werkgevers.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. Lees meer over Het lage-inkomensvoordeel.

De Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV)
De Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder het LIV. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Lees meer over de Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Het loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt sinds 1 januari 2018 de premiekorting voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is een doelgroepverklaring vereist. Oudere werknemers die een maand voorafgaand aan indiensttreding een uitkering P-wet, IOAW of IOAZ hadden, vragen deze doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Overige uitkeringen kunnen worden opgevraagd via UWV. Lees meer over Loonkostenvoordeel.

Let op: De doelgroepverklaring dient binnen de eerste 3 maanden na de start van het dienstverband te worden aangevraagd. De doelgroepverklaring is géén indicatie Banenafspraak.

Werkplekaanpassing

Een aanpassing van de werkplek voor een medewerker met een arbeidsbeperking kan noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Voorbeelden zijn een aangepaste bureaustoel of een rolstoeltoegankelijke werkruimte. Werkplekaanpassingen worden mogelijk vergoed door KempenPlus.

SLIM-regeling

Met de SLIM-regeling wil het kabinet een bijdrage leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek in de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Op deze pagina lees je meer informatie over de SLIM-regeling.

Detachering

Je kunt een arbeidsbeperkte medewerker in loondienst nemen, maar het is ook mogelijk een medewerker in de ‘flexibele schil’ van je organisatie te plaatsen. Dat kan door detachering via KempenPlus.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verschillende subsidies en regelingen? De collega's van het Werkgeversservicepunt staan je graag te woord. Neem contact met hen op via werkgeversteam@kempenplus.com of bel naar 0497-331 200.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?