KempenPlus ondersteunt werkgevers met een jobcoach of proefplaatsing, maar ook met financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Afhankelijk van de specifieke plaatsing kunnen een of meerdere van onderstaande subsidies en regelingen gelden. Je contactpersoon van KempenPlus kan je precies vertellen voor welke subsidie of regeling jouw organisatie in aanmerking komt.

Loonkostensubsidie / loondispensatie

Als je iemand in dienst neemt die door zijn beperking duidelijk minder presteert dan andere werknemers, ontvang je loonkostensubsidie of loondispensatie. Hiermee wordt de verminderde arbeidsproductiviteit van de medewerker gecompenseerd.

SLIM-regeling

Met de SLIM-regeling wil het kabinet een bijdrage leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek in de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Op deze pagina lees je meer over de SLIM-regeling.

Lage inkomens-voordeel (LIV)

Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 125% (o.b.v. een 40-urige werkweek) van het minimumloon. Klik hier voor meer informatie.

Proefplaatsing

Twijfelt u of een arbeidsbeperkte medewerker het werk wel aankan? Dan is een proefplaatsing mogelijk. Voorwaarde is wel dat u verklaart dat u de arbeidsbeperkte medewerker na de proefplaatsing daadwerkelijk voor minimaal zes maanden in dienst neemt als blijkt dat hij het werk aankan.
 

 

Jobcoach

Sommige arbeidsbeperkte medewerkers hebben extra begeleiding nodig. Zij krijgen een jobcoach die ondersteunt bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Maar de jobcoach helpt ook jou als werkgever; om de juiste voorwaarden te creëren zodat de medewerker zo goed mogelijk functioneert, of om ondersteunende regelingen aan te vragen.
 

No-riskpolis

Met de no-riskpolis loop je als werkgever geen financieel risico bij het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep in geval van ziekte. Het gaat om directe kosten die te maken hebben met de loondoorbetaling en re-integratie, maar ook om indirecte kosten door arbeidsongeschiktheid of het vaststellen van werkgeverspremies. De no-risk polis geldt voor mensen die onder de doelgroep van de banenafspaak vallen (bijvoorbeeld Wajong via UWV of Participatiewet via gemeenten) maar geldt ook voor meerdere werknemers.

Je hoeft hiervoor van te voren geen aparte aanvraag te doen. Op het moment dat je werknemer ziek wordt, geef je bij de ziekmelding bij het UWV aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Het UWV voert de no-riskpolis uit. Klik hier voor meer informatie.

Flexibele schil

U kunt een arbeidsbeperkte medewerker in loondienst nemen, maar het is ook mogelijk een medewerker in de ‘flexibele schil’ van uw organisatie te plaatsen. Dat kan door detachering via KempenPlus, individueel of groepsgewijs, met of zonder werkleiding.

Mobiliteitsbonus

Indien u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, kunt u korting krijgen op de totale premies van de belastingdienst. Deze bonus kan gezien worden als een tegemoetkoming in de extra kosten die een werkgever (soms) moet maken voor het inpassen van iemand met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie

Werkplekaanpassing

Een aanpassing van de werkplek voor een medewerker met een arbeidsbeperking kan noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Voorbeelden zijn een aangepaste bureaustoel of een rolstoeltoegankelijke werkruimte. Werkplekaanpassingen worden vergoed door KempenPlus.

Stagebeurs, startersbeurs, meesterbeurs

Er zijn stimuleringsregelingen voor stageplekken voor MBO/HBO/WO leerlingen (dagopleiding), starters in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar en werkzoekende 50+'ers.

Wil je meer informatie over de mogelijke regelingen en subsidies?

Neem dan contact op met je accountmanager via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?