Individuele inkomenstoeslag

Een minimuminkomen moet voldoende zijn om de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te betalen. Maar als iemand hiervan lange tijd moet rondkomen, wordt dat steeds moeilijker. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Om voor deze toeslag in aanmerking te kunnen komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je inkomen was gedurende de laatste 3 jaar niet hoger dan de voor jou geldende norm.
  • Je vermogen is niet hoger (geweest) dan toegestaan.
  • Er is geen zicht op inkomensverbetering.
  • Je ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder de individuele inkomenstoeslag.
  • Je hebt in de afgelopen 12 maanden geen maatregel opgelegd gekregen in verband met onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden van arbeid.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

Je inkomen en je vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen. Het vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaald maximum komt. Onder vermogen wordt verstaan het bedrag op je bank- of giro­rekeningen, spaargeld, een auto, de eigen woning of andere goederen van waarde. 

Welke bedragen zijn toegestaan om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag en de hoogte van de tegemoetkoming lees je op de pagina normen en bedragen minimaregelingen. De individuele inkomenstoeslag kan éénmaal per 12 maanden worden verstrekt. 

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Wil je meer informatie over de deze regeling of wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met KempenPlus.

Wil je je laten vertegenwoordigen?

Tijdens je procedure hebben we veelvuldig contact. We begrijpen dat dat soms lastig kan zijn en dat je daarbij hulp nodig hebt. Je mag je daarom ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Denk hierbij aan iemand die je vertrouwt. Je kunt deze persoon machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen. 

Laat je je vertegenwoordigen door een advocaat en/of bewindvoerder? Dan is zo’n machtiging niet nodig.

Let op: de machtiging eindigt na afloop van de procedure. Je hebt  dus voor elke procedure een nieuwe machtiging nodig.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?