Woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten. Je komt hiervoor mogelijk in aanmerking als je geen huurtoeslag van de belastingdienst kunt krijgen. Huurtoeslag van de belastingdienst is de gebruikelijke bijdrage in de woonkosten. Het kan zijn dat je hiervoor niet in aanmerking komt omdat je huur hoger is dan de maximaal toegestane huurgrens.

Voorwaarden woonkostentoeslag

Als je een laag inkomen hebt, kan het zijn dat je tijdelijk woonkostentoeslag kunt krijgen. In bepaalde gevallen is woonkostentoeslag ook voor huiseigenaren mogelijk. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met een plotselinge inkomensdaling. Aan het verstrekken van woonkostentoeslag kan de voorwaarde worden verbonden dat je op zoek gaat naar goedkopere huisvesting.

Aanvragen woonkostentoeslag

Wil je meer informatie over de woonkostentoeslag of wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met het team Bijzondere Bijstand van KempenPlus.

Wil je je laten vertegenwoordigen?

Tijdens je procedure hebben we veelvuldig contact. We begrijpen dat dat soms lastig kan zijn en dat je daarbij hulp nodig hebt. Je mag je daarom ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Denk hierbij aan iemand die je vertrouwt. Je kunt deze persoon machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen. 

Laat je je vertegenwoordigen door een advocaat en/of bewindvoerder? Dan is zo’n machtiging niet nodig.

Let op: de machtiging eindigt na afloop van de procedure. Je hebt  dus voor elke procedure een nieuwe machtiging nodig.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?