Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als je een beperking of chronische ziekte hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heb je recht op studietoeslag. De studietoeslag is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor je maar wilt. Bijvoorbeeld om je studiebeurs te verlagen. Dan hoef je minder geld te lenen en heb je minder schuld. Of om dingen te doen naast je studie. 

Voorwaarden

 • Je hebt een lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte waardoor je niet kan werken naast je studie.
 • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of je studeert aan een ROC, een hogeschool of universiteit of naar school gaat.
 • Je kunt naast je studie niet bijverdienen door een blijvende of langdurige medische beperking. Dit is een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking. Je krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld:
  - een gebroken been
  - een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar
  - een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg.
 • Als je een Wajong-uitkering ontvangt, heb je geen recht op studietoeslag.
 • Ontvang je een stagevergoeding? Dan geef je dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 181,67 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 181,67 van de studietoeslag af.

Je hebt een bewijs van je medische beperking. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige over je medische beperking. Heb je nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om je beperking te onderzoeken.

Hoogte studietoeslag in de Kempengemeenten

De studietoeslag bedraagt 25% van het voor jou geldende minimumloon. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon(externe link)

Aanvragen

Je kunt de studietoeslag aanvragen als je in een van de Kempengemeenten woont.

Vraag de studietoeslag aan met het formulier dat je onderaan deze pagina kunt downloaden. Je kunt het formulier met de bewijsstukken sturen naar info@kempenplus.com. Je kunt het ook opsturen zonder postzegels aan KempenPlus, Antwoordnummer 5540, 5530 ZX Bladel.

Na toekenning gaat de studietoeslag in vanaf de dag van ontvangst van je aanvraag.

Met terugwerkende kracht aanvragen

Je kunt met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen als je over die periode voldoet aan de voorwaarden. Dit kan tot 5 jaar terug. Maar deze nieuwe regeling is op 1 april 2022 ingegaan. Dit betekent dat je niet eerder dan vanaf 1 april 2022 een aanvraag kunt doen.

Wat stuur je mee?

 • Kopie van een medische verklaring waaruit je situatie blijkt. Dat kan zijn van het UWV of een specialist. Het gaat om de verklaring dat je naast je studie om medische redenen geen werk kunt verrichten en wat daarbij je belemmeringen zijn, niet om wat je diagnose is. Je bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop je de studietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en je naam zijn duidelijk te zien. Overige gegevens, bijvoorbeeld bedragen, mag je onleesbaar maken.
 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
 • Beschikking (brief met besluit) van DUO waarin staat dat je gebruikmaakt van WTOS of studiefinanciering. Je kunt ook studietoeslag aanvragen als DUO een bedrag van € 0 aan je heeft toegekend.

Hulp bij je aanvraag

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Misschien kan iemand in je omgeving of op school je helpen. Je kunt ook bij ons terecht voor hulp bij je aanvraag. Maak dan een afspraak met een van onze inkomensconsulenten via het algemene telefoonnummer 0497-331 200.

Hoelang krijg je studietoeslag?

Je hoort binnen 8 weken of je studietoeslag krijgt. Je ontvangt hierover een brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. Je krijgt het bedrag vanaf de aanvraagdatum tot het einde van het studiejaar. Daarna kun je een nieuwe aanvraag doen. De stukken die wij al hebben, hoef je dan niet nog een keer in te leveren.

Studietoeslag als je je studie stopt

Je bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor je recht op studietoeslag aan ons door te geven. Ga je werken? Onderbreek je je studie en stopt je studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoe je niet meer aan een van de andere voorwaarden? Je studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen. Wil je daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet je opnieuw een aanvraag doen.

Hoe werkt het formulier?

 1. Download het formulier hieronder.
 2. Sla het formulier - voordat je begint met invullen  - op op je eigen computer.
 3. Open het formulier en vul het in.
 4. Na het invullen onderteken je het formulier in je pdf-programma óf je print het uit en zet daarna je handtekening.

Opsturen van het formulier en de bewijsstukken

 1. Per e-mail: info@kempenplus.com.
 2. Met de post: KempenPlus, Team Inkomen, Postbus 10, 5530 AA Bladel.
 3. In onze brievenbus: KempenPlus, Team Inkomen, Raambrug 8, 5531 AG Bladel.

De eventueel mee te sturen bewijsstukken staan in het aanvraagformulier bij de betreffende vraag vermeld.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden wat je zocht?