Als zelfstandige kun je mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) of de (werkloosheidsregeling)  IOAZ.