Op maandag 11 oktober 2021 hebben we bezoek gehad van het Tweede Kamer-lid Daan de Kort. Daan heeft namens de VVD-fractie het sociaal domein en dus ook de participatiewet in zijn portefeuille. Tijdens het bezoek wilde Daan - die is opgegroeid in Veldhoven en daar ook wethouder is geweest - met name praktijkverhalen horen en inspiratie opdoen. Het bezoek is georganiseerd op verzoek van Ivonne Cunen, gemeenteraadslid voor de VVD in Eersel en Eric Beex, wethouder in gemeente Eersel en bestuurslid van KempenPlus.

Om Daan, Ivonne en Eric een goed beeld te geven van KempenPlus hebben we ‘een rondje’ KempenPlus gedaan. Na een korte introductie door François Baudoin (directeur KempenPlus) is er uitgebreid gesproken over de dienstverlening van de afdeling Werk & Participatie met specifieke aandacht voor de training TalentPlus en de kansen op het gebied van Beschut Werk.

Daarna hebben we de Begeleidingsafdeling en de klant Genexis, waar ca. 60 medewerkers van KempenPlus gedetacheerd zijn, bezocht. De medewerkers en werkleiding van deze afdelingen hebben laten zien welke reguliere werkzaamheden zij allemaal uitvoeren voor de diverse klanten.  

Met dit bezoek hebben we Daan, Ivonne en Eric de kans gegeven om de echte praktijk van de participatiewet te zien. En dat is essentieel om wetgeving en beleidsstukken in het volle perspectief te kunnen beoordelen. 

Meekijken met value added logistics
Meekijken met inpakwerk
Gesprek met Daan de Kort