Om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers zoveel als mogelijk te borgen, heeft KempenPlus diverse maatregelen genomen.

Om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers zoveel als mogelijk te borgen, heeft KempenPlus diverse maatregelen genomen. Hieronder staat een overzicht van de maatregelen:

Maatregelen die wij vanaf uitbraak hebben genomen:

 • Gebouw gesloten voor bezoekers zonder afspraak.
 • Geen externe afspraken meer.
 • Geen gezamenlijke pauzes meer in kantine (grote groepen vermijden).
 • Afdeling Groen vermijdt gezamenlijke pauzes in schaftkeet; er wordt gewerkt met pauze shifts.
 • Collectief vervoer is stopgezet; met ca. acht personen in een busje is de 1,5 meter afstand niet realiseerbaar. (Indien middels maatregelen - bijvoorbeeld de inzet van extra busjes - de afstand wel gegarandeerd kan worden, wordt overwogen deze maatregel terug te draaien.)
 • Desinfectielotion bij alle ingangen.
 • Handwasinstructies bij toiletten.
 • Veel schoonmaakrondes, met name leuningen, klinken, deuren e.d..
 • We hanteren een afstand van tenminste 1,5 meter op alle (!) afdelingen.
 • Zoveel als mogelijk wordt thuiswerken gefaciliteerd.
 • Bij klachten, verkoudheid, hoesten, griepklachten wordt de betreffende medewerker direct naar huis gestuurd.
 • Dagelijks update via mail, op infoborden en via op intranet.
 • Extra capaciteit op Bijstand Zelfstandigen, toename verzoek van ZZP’ers in nood.
 • Uitkeringen bepalen en betalen behoort tot de genoemde vitale processen: de capaciteit is geborgd.

​​​​​​​KempenPlus heeft dagelijks een coronaoverleg via een ochtend-conference call met MT-leden. Na dit overleg wordt de OR geïnformeerd en indien nodig bij grotere maatregelen het bestuur. Daarnaast is ook dagelijks afstemming via groepsapp met collega-bedrijven in Brabant en worden acties gedeeld.

KempenPlus blijft vooralsnog open omdat:

 • Leiding nog toereikend is.
 • We de richtlijn van 1,5 meter goed kunnen handhaven met de aanwezige collega’s.

Onze medewerkers zijn overwegend graag aanwezig omdat op het werk maximale aandacht is voor coronapreventie en voor de gezondheid van iedereen. Daarnaast kunnen ze hun angsten delen met collega’s en kunnen wij vragen beantwoorden.

Wij beoordelen dagelijks of we veiligheid/gezondheid voor iedereen kunnen waarborgen en nemen geen onnodige risico’s.