Suzanne (52) over haar werk binnen KempenPlus bij de afdeling Grafisch Handmatig: ”Iedere ochtend kom ik op de fiets naar het werk. Om 8:00u begint mijn werkdag.” Op de afdeling hangt een planbord. Daarover vertelt ze: “Op dit bord kunnen we iedere dag zien waar we zitten, met wie en welk project we gaan doen. Dat geeft ons duidelijkheid en structuur.” Ze vervolgt: “We zetten zelf onze spullen klaar en werken samen. Om 10:00u hebben we de eerste koffiepauze. Om 12:30u is de lunchpauze. Dan hebben we om 14:45u de laatste een koffiepauze en om 16:30u zit de werkdag erop.”

Collega’s omschrijven Suzanne als behulpzaam en lief. Haar enthousiasme maakt dat ze eigenlijk al haar werkzaamheden leuk vindt. Ze weet wat ze kan. Als ze een compliment krijgt, geeft haar dat zelfvertrouwen en wordt ze vrolijk. Toch vindt ze niet alles even makkelijk. Ze vindt het bijvoorbeeld lastig om te tellen. Zeker als het gaat om grote aantallen. Als het niet lukt, levert haar dat stress op. “KempenPlus is een fijne werkgever voor mij. Zij weten hier goed mee om te gaan.”

Binnen KempenPlus werken onze medewerkers naar vermogen. Iedereen werkt mee. We benutten de krachten van onze medewerkers. We geven ze ook eigen verantwoordelijkheid, we verwachten bijvoorbeeld dat ze iedere ochtend op tijd zijn. Allemaal belangrijke aspecten waar we als werkgever bijdragen aan een gelukkig en zinvol leven voor onze mensen, voor wie dit soms minder vanzelfsprekend is omdat zij een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt.