Tozo is een belaste uitkering
De Tozo-uitkering is een belaste uitkering. Bij gehuwden/samenwonenden wordt deze voor ieder 50% uitgekeerd en telt deze voor beide partners ieder afzonderlijk mee als belastbaar inkomen. KempenPlus heeft daar geen keuze in, dat zijn de uitkerings- en belastingregels.

De Tozo-uitkering telt mee als inkomen en moet je dus opgeven bij je belastingaangifte. Je ontvangt in het eerste kwartaal een jaaropgave van de uitkering in het voorgaande kalenderjaar. Heb je ook andere inkomsten uit loondienst in het betreffende jaar of heb je een partner die in het betreffende jaar in loondienst werkt? Misschien moet je dan meer belasting betalen of krijg je minder terug dan je verwacht.

Waarom is de belasting mogelijk hoger?
Op de Tozo-uitkering wordt door KempenPlus loonbelasting ingehouden (bruto-netto). Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting waardoor je netto een hoger inkomen overhoudt. De algemene heffingskorting daalt als het inkomen stijgt. Dus, als jij en/of je partner andere inkomsten uit loondienst hebben (gehad) in het betreffende jaar, is er te veel heffingskorting toegepast en te weinig loonbelasting ingehouden. Netto heb je dan een te hoge uitkering ontvangen. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je dan achteraf nog betalen of krijg je minder terug.

Dit laatste is zeker het geval als je een uitkering Tozo-1 ontving en je partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij de Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Wat moet je doen?
Je geeft de inkomsten van jezelf en je partner op bij je aangifte inkomstenbelasting. Ook je Tozo-uitkering geef je op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting je allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met je teruggaaf (en krijg je minder geld terug) of krijg je een hogere naheffing (en moet je meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat je mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?