Voor de uitkering die je aanvraagt of ontvangt, is het nodig dat je ons de informatie geeft die wij nodig hebben.

De inlichtingenplicht hoort erbij als je een uitkering aanvraagt of ontvangt. Je hebt de verplichting om ons de informatie te geven die wij nodig hebben. Het gaat hierbij onder andere om informatie over:

  • Uw woonsituatie.
  • Uw leefsituatie.
  • Uw inkomen, en dat van uw gezinsleden.
  • Uw bezittingen, en die van uw gezinsleden.

Mede op basis van de verstrekte informatie, beoordeelt onze inkomensconsulent of je (nog) recht hebt op een uitkering en zo ja, de hoogte van de uitkering. Het is dus belangrijk dat je de informatie volledig, correct en op tijd aanlevert. Anders krijg je wellicht een uitkering waar je geen recht op hebt en dan pleeg je misschien zelfs fraude.

Als je meer geld hebt ontvangen dan waar je recht op hebt, vordert KempenPlus het van je terug. Ook moet je dan een boete betalen. Dit betekent dat je dus méér terug moet betalen dan dat je ontvangen hebt. En als je het teveel ontvangen bedrag en de boete niet op tijd terugbetaalt, kan het bedrag nog hoger worden.

Als de fraude erg hoog is of als je vaker fraude hebt gepleegd, doen wij aangifte bij justitie. Daarmee riskeer je strafrechtelijke vervolging en zelfs gevangenisstraf.

Zorg ervoor dat je wijzigingen altijd volledig, correct en op tijd doorgeeft. Meer informatie over het doorgeven van wijzigingen lees je hier.

Mogelijke fraude? Wij onderzoeken het!

Als wij het vermoeden hebben dat je fraude pleegt, wordt een onderzoek ingesteld. Hiervoor kan KempenPlus de sociale recherche inschakelen. Die heeft dezelfde opsporingsbevoegdheden als de politie. In het onderzoek kan KempenPlus iemand met een uitkering om extra informatie vragen of (onaangekondigd) thuis bezoeken. Een weigering van dit huisbezoek kan tot gevolg hebben dat de uitkering stopt.

Denk je dat iemand in je omgeving fraudeert met een uitkering van KempenPlus?

Dan vragen wij je dat te melden. Geef ons zo veel mogelijk informatie. Maar ook als je informatie niet volledig is: je tip is altijd welkom.

Voor het melden van een fraude stuur je een e-mail naar info@kempenplus.com. Je hoeft geen contactgegevens te vermelden, maar we vragen je dit wel te doen. Wij kunnen dan contact met je opnemen als wij aanvullende vragen hebben. Je informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wil je liever anoniem melding doen?
Stuur dan een brief naar KempenPlus, t.a.v. Afdeling W&P/Handhaving, Antwoordnummer 5540, 5530 ZX Bladel

Heb je vragen over de Inlichtingplicht of fraudemeldingen?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?