IOAW

Als je 50 jaar of ouder bent en werkloos, kun je na je WW- of WGA-uitkering mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. Dit is een aanvulling op je (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Je kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als je 50 jaar of ouder bent en werkloos. Na je WW- of WGA-uitkering kun je mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op je (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Je krijgt de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Om in aanmerking te komen voor een IOAW-uitkering, moet je aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent op of na je 50e jaar werkloos geworden, maar je hebt nog niet de AOW-leeftijd. Je kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
  • Je hebt op of na je 50e jaar recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat je bij je herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En je had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

IOAW-uitkering

Je komt in aanmerking als je onvoldoende inkomen hebt om van te leven. Het inkomen van je partner telt ook mee, maar het inkomen van je kinderen niet.

Ontving je een eenmalige ontslagvergoeding om een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan wordt deze buiten beschouwing gelaten. Ook als deze periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat je de vrije keuze had hoe je de ontslagvergoeding wilde besteden.

In sommige gevallen kan de kostendelersnorm van toepassing zijn op de uitkering. Dit geldt als je met meerdere personen van 21 jaar en ouder in een woning woont. Hier bestaan een aantal uitzonderingen op.

Arbeidsverplichting

De IOAW is een werkloosheidsuitkering. Heb je een IOAW-uitkering, dan moet je er zelf alles aan doen om een baan te vinden. Dit houdt in dat je als werkzoekende moet inschrijven bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), algemeen geaccepteerd werk moet aanvaarden en moet solliciteren. Als je een partner hebt, gelden deze verplichtingen ook voor je partner.

Steun bij het zoeken naar werk
Voordat je een uitkering aanvraagt, is het belangrijk dat je werk hebt gezocht. Daarvoor moet je je in ieder geval inschrijven als werkzoekende. Je kunt dat doen via www.werk.nl.

Wij bepalen zelf of wij ondersteuning nodig vinden en waaruit deze bestaat. Dat wordt per persoon bepaald. Zo leveren we maatwerk aan je. Als KempenPlus je iets aanbiedt, ben je verplicht om mee te werken. Dit geldt ook als je er zelf niet om vraagt, maar KempenPlus of de gemeente vindt dat ondersteuning nodig is.

KempenPlus kan verschillende middelen inzetten om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. KempenPlus kan je ook gesubsidieerd werk laten doen. Dat is werk waarbij de werkgever een subsidie krijgt voor (een gedeelte van) de loonkosten. Dit werk kan zowel bij een regulier bedrijf als binnen ons eigen bedrijf plaatsvinden.

Het traject begint er in principe altijd mee dat je deelneemt aan de training TalentPlus.

Hoe aanvragen?

Een IOAW-uitkering vraag je aan via www.werk.nl. Daarna krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek bij KempenPlus. Als je een arbeidsplicht hebt, wordt eerst gekeken of er werk voor je beschikbaar is. Daarna wordt bekeken of je recht hebt op een uitkering. De aanvraag wordt behandeld door een medewerker van KempenPlus.

Heb je vragen over de IOAW?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?