De training Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is een verplicht onderdeel van de inburgering. KempenPlus is onlangs gestart met deze nieuwe training en zijn hiermee één van de eerste in de regio. Daar zijn we trots op.
 
Onder leiding van onze werk- en participatiecoaches Nika en Ben zijn vorige week 24 nieuwkomers gestart. Verdeeld over 2 groepen. Zij volgen drie maanden lang een duale training waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Zo worden bij het theoretische gedeelte thema’s behandeld als werknemerscompetenties, beroepskansen en netwerk opbouwen. Tijdens het praktijkgedeelte bieden wij de nieuwkomers de kans om ervaring op te doen binnen de productie, facilitair en de groenvoorziening. Dit alles met als doel om hen inzicht te geven in het werken in Nederland en samen met hen een passende werkplek te vinden.
 
We willen Werkvloertaal danken voor hun ondersteuning en de samenwerking. Zij hebben ter voorbereiding op de lessen de belangrijkste woorden en begrippen uitgewerkt. Dit zodat de cursisten de leerstof makkelijker begrijpen. Daarnaast is Werkvloertaal ook aanwezig bij de praktijkdagen om de cursisten extra te ondersteunen met de communicatie op het werk.