Als je de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kun je je gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt eerst zelf van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Daarna beoordeelt de gemeente of je voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Ook kijkt de gemeente naar de uitgaven die je moet doen.

Waar vraag je het aan?

Voor meer informatie en het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kun je contact opnemen met je gemeente.  

Kwijtschelding waterschapsheffingen

Bij Waterschap De Dommel kun je kwijtschelding aanvragen van de zuiveringsheffing / watersysteemheffing ingezetenen. 
Ga naar de website van Waterschap De Dommel voor meer informatie.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?