De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is € 1,2 miljoen vrijgemaakt om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, aangezien er veel seizoensarbeid is. 

De Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb draagt hieraan bij. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten.

Voor wie?
1. Individuele mkb-ondernemingen
2. Samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast 
3. De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. 

Aanvraagperiode
De eerstvolgende tijdvakken voor het aanvragen van de SLIM-subsidie zijn;
•    1 juni tot 30 juni 2021 voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie.
•    1 september tot 30 september 2021 voor Mkb-ondernemingen

Via het Subsidieportaal op www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl kun je je als aanvrager registreren. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, vindt er loting plaats.

Meer informatie
Op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim(externe link) vind je meer informatie over de aanvraagcriteria en voorwaarden.