Taal is de basis voor een goede communicatie, ook op de werkvloer. Een lage taalvaardigheid kan zorgen voor onbegrip, miscommunicatie en dus fouten. Iemand die de taal niet spreekt, heeft vaak ook moeite met lezen en schrijven of omgaan met de computer. Om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers heeft de overheid de subsidie Tel mee met Taal in het leven geroepen. Voor 2021 is 8,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Organisaties Tristar Keukens en KempenPlus hebben inmiddels ruime ervaring met de taalontwikkeling voor hun medewerkers en kandidaten.

Marly Lommers, personeelsconsulent bij Tristar Keukens, vertelt:Vorig jaar zijn we gestart met taalonderwijs aan onze niet-Nederlandstalige medewerkers. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn bij het werk en elkaar. Ook moet communicatie op elk niveau kunnen plaatsvinden. Voor de uitvoering van het taalonderwijs hebben we gekozen voor Werkvloertaal. Ze hebben  ons veel werk uit handen genomen, dit begon al bij de ondersteuning van de subsidieaanvraag.”

Maatwerk
“De invulling van de cursus is in overleg met ons afgestemd. Zo hebben we 2 lessen per week, op dinsdagavond en zaterdagmiddag, zodat de lessen gecombineerd kunnen worden met het werkrooster. Ook de cursusinhoud is maatwerk. De deelnemers krijgen uitleg over onze machines en gereedschappen, maar ook artikelen uit onze CAO of personeelsblad worden besproken. Deelnemers leren over omgangsregels in het algemeen en specifiek over de bedrijfscultuur bij Tristar Keukens. Andersom krijgen wij als werkgever ook uitleg over hoe het er in de cultuur van onze medewerkers aan toe gaat. Het cultuurverschil binnen onze medewerkers is een feit, maar de onderlinge afstand wordt echt minder. Het respect voor elkaar en het wederzijdse begrip wordt groter”.

Meer kennis en vertrouwen
“Van de 26 weken onderwijs hebben we er nu de helft op zitten. Ik merk nu al meer zelfvertrouwen bij de deelnemers en een toename van hun kennis. Vakinhoudelijk, maar ook over sociale contacten. Door dit zelfvertrouwen durven ze meer contact te zoeken en vragen te stellen. Een positief sneeuwbaleffect dus. De deelnemers gaan graag naar de cursus; het komt zelden voor dat iemand niet aanwezig is in de les. De variatie van de lesstof en het enthousiasme van de leerkracht maken de lessen aantrekkelijk. Bovendien informeren wij als werkgever vaak bij de deelnemers hoe het gaat. Die wederzijdse betrokkenheid heb je nodig om zo’n project te laten slagen. Ik raad elke werkgever met niet-Nederlandse werknemers een dergelijke cursus aan. Sterker nog: iedereen zou gebaat zijn bij zo’n opfriscursus sociale omgang en werknemersvaardigheden!”

TalentPlus
Bij het trainingsprogramma TalentPlus van KempenPlus ontwikkelen deelnemers zich in 12 weken tijd op het gebied van zelfvertrouwen, leefstijl, presentatie en (her)oriëntatie op beroepsmogelijkheden of andere activiteiten. Het programma bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Elke theorieles wordt een bepaald thema behandeld, bijvoorbeeld solliciteren of de Nederlandse werkcultuur. Taal is hierin een belangrijk onderdeel, zeker voor de statushouders.

Trainer Nika Baudoin krijgt hierin ondersteuning van Werkvloertaal. Werkvloertaal gaat alvorens de training begint aan de slag met het uitleggen van de begrippen die bij het thema van de dag horen. Nika vertelt: “Werkvloertaal zorgt ervoor dat de kandidaten inhoudelijk voorbereid worden op de training. Hierdoor kunnen ze meepraten en meedenken over de verschillende onderwerpen en deze beter begrijpen. Dit resulteert er weer in dat ze beter functioneren in werksituaties. Werkvloertaal draagt niet alleen bij aan een toename van taalvaardigheden, maar ook wordt gesproken over verschillen in cultuur en krijgen ze tips en tricks over hoe te leren, zodat de gegeven informatie blijft hangen. Voor ons is de inzet van Werkvloertaal heel waardevol”.

Zelf aan de slag
Ook aan de slag met de basisvaardigheden van uw medewerkers? Lees hier meer: https://www.telmeemettaal.nl/aan-de-slag/werkgevers. Wilt u ondersteuning van Werkvloertaal? Neem contact op met Irene Haisma via 06-10 65 84 26 of info@werkvloertaal.nl