Je hebt alleen recht op Tozo als je inkomen in een maand onder het sociaal minimum ligt. Het is ook in jouw belang dat KempenPlus niet te veel Tozo verstrekt. Hetgeen nu te veel wordt verstrekt, wordt namelijk later teruggevorderd met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg. Geef wijzigingen in je inkomsten of andere gegevens voor het einde van de maand aan ons door!

Geef wijzigingen in je inkomsten of andere gegevens tijdig aan ons door!

Omdat je inkomsten door de corona-crisis flink zijn gedaald of zelfs helemaal zijn weggevallen, kun je aanspraak doen op een Tozo-uitkering. Je hebt alleen recht op Tozo als je inkomen in een maand onder het sociaal minimum ligt.

Door de versoepeling van de maatregelen kunnen sommige zelfstandig ondernemers weer aan het werk gaan, zoals kappers, schoonheidsalons en nagelstudio's. Ook zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten en medisch pedicure, kunnen weer beginnen. Ook als je je onderneming niet verplicht moest sluiten, is de kans aanwezig dat door de versoepeling je inkomsten weer gaan stijgen.

Naast eventuele wijzigingen in je inkomsten moeten wij ook andere wijzigingen van je weten, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen.

Het is belangrijk dat je wijzigingen in je situatie tijdig meldt. Je kunt dat doen via onderstaand mutatieformulier. Het is ook in jouw belang dat KempenPlus niet te veel Tozo verstrekt. Hetgeen nu te veel wordt verstrekt, wordt namelijk later teruggevorderd met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg. Dus geef eventuele wijzigingen tijdig door.

Twijfel je of je een wijziging moet melden? Neem voor de zekerheid contact met ons op en voorkom problemen! Ons e-mailadres is bbz@kempenplus.com.

  Met welke termijnen moet je rekening houden?

  • Wijzigingen over mei 2020 moet je uiterlijk aan ons doorgeven op 1 juni 2020.
  • Wijzigingen over juni 2020 moet je uiterlijk aan ons doorgeven op 1 juli 2020.
  • Wijzigingen over juli 2020 moet je uiterlijk aan ons doorgeven op 1 augustus 2020.
  • Wijzigingen over augustus 2020 moet je uiterlijk aan ons doorgeven op 1 september 2020.

  De Tozo wordt per kalendermaand vastgesteld en betaald. Dit betekent dat KempenPlus op basis van jouw opgave het recht op en de hoogte van de bijstand over die maand vaststelt. Hierbij baseren we ons op de bijstandsnormen. De norm voor een alleenstaande/alleenstaande ouder is € 1.050,- en voor gehuwden/samenwonenden € 1.500,- per maand.

  Je inkomen over een maand is hoger dan de norm
  Wanneer je inkomen over een maand hoger is dan de bijstandsnorm die voor jou geldt, is er de hele maand geen recht. Je kunt dan volstaan met het bericht vanaf welke maand je voldoende inkomen hebt uit bedrijf.

  Je inkomen over een maand is lager dan de norm
  Als je inkomen onder de maandnorm blijft, moet je een opgave doen. Als inkomsten uit bedrijf gelden de omzet van die maand minus de onkosten. Het gaat om de onkosten die in dezelfde maand gemaakt zijn om de uren te maken en/of producten te kunnen verkopen. Denk hierbij aan materiaalkosten, reiskosten, zakelijke huur en vaste lasten en (naar rato) andere kosten gebonden aan uw bedrijf.

  Ben je zorgaanbieder en kom je aanmerking voor de 'continuïteitsbijdrage'?
  Zorgverzekeraars en gemeenten gaan een continuïteitsbijdrage verstrekken aan bepaalde zorgaanbieders. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2020. Als je een beroep kunt doen op deze bijdrage, dan moet je deze aanvragen. Het is namelijk een voorliggende voorziening op de Tozo. Als je al Tozo hebt ontvangen, dan moet deze verrekend worden.

  Twijfel je of je een wijziging moet melden? Neem voor de zekerheid contact met ons op en voorkom problemen! Ons e-mailadres is bbz@kempenplus.com.

  Wijzigingsformulier Tozo

   

  Hoe werkt het formulier?

  1. Download het formulier hieronder.
  2. Sla het formulier - voordat je begint met invullen  - op op je eigen computer.
  3. Open het formulier (bijvoorbeeld in Acrobat reader) en vul het in.
  4. Na het invullen onderteken je het formulier in je pdf-programma óf je print het uit en zet daarna je handtekening.

  Opsturen van het formulier en de bewijsstukken

  1. Per e-mail: bbz@kempenplus.com.
  2. Met de post: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Postbus 10, 5530 AA Bladel.
  3. In onze brievenbus: KempenPlus, Team Inkomen/Tozo, Raambrug 8, 5531 AG Bladel.

  De mee te sturen bewijsstukken staan in het wijzigingsformulier bij de betreffende vraag vermeld.

  Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?