Het hebben van een eigen inkomen zorgt ervoor dat je zelfstandig bent. Dit is ook het uitgangspunt van de Participatiewet: iedere burger voorziet zelfstandig in zijn levensonderhoud. Maar uiteraard lukt dit niet altijd. De burgers van de Kempengemeenten die daar behoefte aan hebben, helpen we met een (tijdelijke) inkomensvoorziening. Dat het traject van het aanvragen van een uitkering tot het hebben van een nieuwe baan over veel schijven binnen KempenPlus gaan, blijkt uit het verhaal van Max*.

Max is een jonge en alleenstaande man uit Hapert. Begin 2023 meldde hij zich bij KempenPlus omdat hij op dat moment onvoldoende middelen had om zichzelf van levensonderhoud te voorzien. Denk hierbij aan het (kunnen) kopen van eten, kleding en onderdak.

Dossier
Uit het verhaal van Max blijkt dat hij niet door eigen schuld werkloos is geworden. Met zijn opgebouwde gewerkte jaren bij zijn laatste werkgever heeft Max recht op een WW-uitkering voor de duur van 3 maanden. Maar Max wil niets liever dan lekker aan het werk en gaat daarom actief op zoek naar een nieuwe baan. Na anderhalve maand vindt hij een nieuwe werkplek. Helaas blijkt dit van beide kanten geen match. Het vinden van een nieuwe uitdaging waar Max zijn talenten kan inzetten, zal meer tijd in beslag nemen. Omdat Max niet scherp is geweest op de latere uitbetalingen van het UWV, had hij niet meteen in de gaten dat zijn uitkering bij het UWV al gestopt is. Dat was voor hem uiteraard een flinke domper. Met (financiële) hulp van zijn vrienden en zijn eigen reserves is Max de eerste maanden doorgekomen. Toen een kennis Max vertelde dat hij mogelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, meldde hij zich bij KempenPlus. Vanaf dat moment viel Max onder de hoede van een inkomensconsulent.

Inkomensconsulent
Kort na zijn melding bij KempenPlus werd Max uitgenodigd voor een intakegesprek door de inkomensconsulent. Bij dit gesprek sloot ook een werk- en participatiecoach aan. De taak van de inkomensconsulent in deze is contact leggen met het UWV en onderzoeken of (in dit geval) Max aanspraak kan maken op bijstand.

Indien ja, onderzoekt de inkomensconsulent ook om wat voor bedrag dat gaat. Een bijstandsuitkering kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend en zal daarom pas in gaan op het moment dat de aanvraag gedaan wordt en er recht op een uitkering is.

Werk- en participatiecoach
De werk- en participatiecoach die aangesloten is bij het gesprek is Max’ vaste aanspreekpunt geworden die hem helpt bij het (opnieuw) vinden van een betaalde baan. Tijdens het intakegesprek kwam naar voren dat er geen beperkingen zijn die het opnieuw vinden van een reguliere baan in de weg zouden kunnen staan. Goed nieuws natuurlijk want hierdoor werden Max’ kansen vergroot.

Accountmanager
Het vinden van een passende baan vereist maatwerk. Binnen KempenPlus hebben we 3 accountmanagers die volledig op de hoogte zijn van de lokale arbeidsmarkt. Om deze reden schakelt de werk- en participatiecoach van Max met één van onze accountmanagers. Het resultaat? Max mocht bij 2 bedrijven op gesprek komen. Twee werkgevers die bijzonder enthousiast waren over Max en die hem beide een arbeidscontract wilden aanbieden. Een luxe positie natuurlijk. Max heeft uiteindelijk zelf gekozen voor het werk dat het beste bij hem past. Zo had hij binnen een maand een nieuwe baan én weer een geregeld inkomen!

*Max is een gefingeerde naam in verband met de privacy