Hier kunt u de veelgestelde vragen en antwoorden vinden omtrent de fraudezaak bij KempenPlus.

Update: 07-05-2020

1. Wat is er aan de hand?
Bij Participatiebedrijf KempenPlus is een omvangrijke fraude aan het licht gekomen. De organisatie is de afgelopen jaren door verduistering voor miljoenen euro’s benadeeld.

De fraude werd eind september geconstateerd na een signaal vanuit de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarop hebben de bestuursvoorzitter en directeur van Participatiebedrijf KempenPlus direct onderzoek laten doen en vervolgens aangifte gedaan bij de politie. Het politieonderzoek nam vanwege de omvang van de fraude veel tijd in beslag. Na het politieonderzoek zijn op 16 april twee verdachte medewerkers aangehouden. Op 20 april zijn nog twee verdachten aangehouden.

De komende tijd wordt de zaak verder onderzocht.

 

2. Hoe is de fraude aan het licht gekomen?
Het vermoeden van onregelmatigheden is door de Bank Nederlandse Gemeenten geconstateerd. Op basis daarvan zijn bestuursvoorzitter en directeur geïnformeerd. Zij hebben de zaak verder laten onderzoeken en aangifte gedaan bij de politie.

 

3. Wat is de omvang van de fraude?
Het gaat om 4,5 miljoen euro.

 

4. Waar bestond de fraude uit?
Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek van de politie en daar kunnen we in het belang van het onderzoek niets over zeggen.

 

5. Zijn er medewerkers betrokken bij de fraude?
De twee verdachten die op 16 april zijn aangehouden zijn medewerkers van KempenPlus. We kunnen verder geen mededelingen doen over wie het betreft.

 

6. Over welke periode is de fraude gepleegd?
De fraude heeft plaatsgevonden tussen juli 2014 en april 2020.

 

7. Hoe heeft deze fraude zo lang onopgemerkt kunnen blijven?
Blijkbaar hebben de twee medewerkers gebruik kunnen maken van een kwetsbaar punt in het werkproces. Het signaal van de Bank Nederlandse Gemeenten heeft de fraude aan het licht gebracht. De zaak wordt verder onderzocht.

 

8. Wat was de rol van de directie en bestuursvoorzitter van KempenPlus hierin? Hebben het toezicht en de controle gefaald?
Directeur en bestuursvoorzitter hebben kennis genomen via de Bank Nederlandse Gemeenten van de vermeende fraude en de procedure daarna direct ingezet. Die procedure heeft geleid tot de aanhouding van de verdachten. Daarnaast moet er nader onderzoek komen naar de precieze toedracht en de rol van directie en bestuur van KempenPlus en de context waarin deze fraude heeft kunnen plaats vinden. Dat is de volgende stap.

 

9. Hoe kan het dat de gemeenten zelf niks in de gaten hadden?
KempenPlus heeft een eigen financiële afdeling en een externe accountant. De gemeenten ontvangen rechtmatigheidsverklaringen van de accountant van KempenPlus. Die gaven geen aanleiding voor de gemeenten om onregelmatigheden te veronderstellen.

 

10. Zijn uitkeringsgerechtigden of andere mensen of organisaties gedupeerd door de fraudeurs?
Het gaat hier om gemeenschapsgeld, dus daar zijn we allemaal door gedupeerd. Maar de bedrijfsvoering gaat normaal door. Uitkeringen en salarissen gaan dus ook gewoon betaald worden.

 

11. Waar is al het geld gebleven? En hoe halen jullie dat terug?
Dat is onderdeel van het politieonderzoek. We zullen alles in het werk stellen om het geld terug te krijgen.

 

12. Wat als het niet mogelijk is om het geld terug te halen omdat het is verdwenen?
We kunnen op die situatie nu nog niet vooruit lopen.

 

13. Gaat dit ten koste van de financiële situatie van KempenPlus? Kan de organisatie wel blijven bestaan?
De toekomst en of het bestaansrecht van KempenPlus komt hierdoor niet in gevaar. Uiteraard drukken de verduisterde bedragen op het resultaat van KempenPlus.

 

14. Welke juridische stappen zijn er ondernomen?
Er is aangifte bij de politie gedaan van een misdrijf. De politie heeft geconstateerd dat er voldoende bewijs is om tot aanhouding over te gaan. De politie onderzoekt de zaak verder.

 

15. Op welk terrein waren de medewerkers werkzaam?
Omwille van privacy en het juridisch traject kunnen we geen daarover geen mededelingen doen.

 

16. Welke acties zijn er ondernomen om mogelijke fraude in de toekomst te voorkomen?
Naar aanleiding van deze fraude en de onderzoeken is BNG om advies gevraagd. Ook is het beveiligingsniveau verder aangescherpt. Eind april is BDO Investigations BV, een onderdeel van accountantskantoor BDO, in opdracht van bestuur en directie van KempenPlus gestart met een financieel forensisch onderzoek. Dit onderzoek staat los van het justitieel onderzoek en heeft als doel om na te gaan wat er is misgegaan, wat per direct moet worden beschermd en om verbeteracties te bepalen.

 

17. Wat voegt het onderzoek door BDO toe aan het politieonderzoek?
Dit onderzoek staat los van het onderzoek dat door politie en justitie wordt gedaan
; het richt zich dus niet op verdachte personen. De financiële experts van BDO onderzoeken of er opmerkelijke dingen in de administratie te vinden zijn. Het onderzoek wordt gedaan om te achterhalen: 1) wat is er misgegaan en 2) wat de organisatie hiervan moet leren.

 

18. Waar richt het onderzoek door BDO zich op en waar bestaat het concreet uit?
Op dinsdag 28 april is het financieel forensisch onderzoek naar de administratie van KempenPlus gestart. Voor dit onderzoek is door het bestuur en directie van KempenPlus het accountantskantoor BDO ingehuurd. Het onderzoek staat onder onafhankelijke leiding van René Coppens, voormalig directievoorzitter Rabobank De Kempen.

 
Dit civielrechtelijke onderzoek van BDO bestaat uit: het op forensische verantwoorde wijze inladen en prepareren van data, het analyseren van de gegevens op basis van indicatoren en statistische analyses, het opstellen van een rapportage met observaties naar aanleiding van de uitgevoerde data-analyse en tot slot uit het afstemmen van de bevindingen met het bestuur en directie van KempenPlus.

 

19. Wat voegt het onderzoek toe aan de controle door de vaste accountant (E&Y)? Richt het onderzoek door BDO zich ook op de rol die E&Y heeft gespeeld?
De vaste accountant heeft geen signaal gegeven van onregelmatigheden. Waarom dat niet is gebeurd is nog onduidelijk. Dat wordt nader onderzocht.

 

20. Wordt de vaste accountant aansprakelijk gesteld?
Dat is op dit moment niet aan de orde. We moeten de uitkomsten van het onderzoek afwachten.