Op woensdag 22 november 2023 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen dan stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? Stemmen is dan extra lastig. Het is bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. Daarom heeft Stichting Lezen en Schrijven samen met ProDemos de Verkiezingskrant in gewone taal ontwikkeld.