Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats met behoud van uitkering.

Ontvang je een uitkering? Dan kom je misschien in aanmerking voor een werkervaringsplek.

Wat is een werkervaringsplek?
Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats met behoud van uitkering. Dit houdt in dat het de bedoeling is dat je op een gegeven moment gaat doorstromen (naar een andere tijdelijke situatie) of uitstromen (naar werk bij een reguliere werkgever). Je kunt daardoor niet oneindig op een werkervaringsplek werkzaam zijn.

Een werkervaringsplek is niet alleen een effectief middel om vaardigheden aan te leren in een bepaald beroep of vakgebied. Je leert ook sociale vaardigheden aan die in elke arbeidsrelatie van pas kunnen komen. Verder kom je ook in een zogeheten werkritme. Dit betekent dat je leert om binnen een bepaald werkrooster te functioneren. Dat zorgt voor werkervaring.

KempenPlus biedt zelf ook werkervaringsplekken. Andere organisaties binnen de Kempengemeenten met werkervaringsplekken zijn bijvoorbeeld:

  • Het Aquinohuis
  • Het Praktijkhuis
  • Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK)
  • WSD-Groep
  • Kringloop Het Goed

Heb je vragen over werkervaringsplekken?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?