De coronacrisis heeft een grote impact op de arbeidsmarkt en de samenleving. Dit brengt uitdagingen voor ondernemers met zich mee, zoals een (tijdelijk) overschot of een tekort aan personeel. Om ondernemers in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk te ondersteunen is 04Werkt - een samenwerkingsverband waar KempenPlus deel van uitmaakt - het project ‘Werk naar Werk’ gestart.

Afstemming vraag en aanbod
Bent u op zoek naar personeel of heeft u juist (tijdelijk) geen werk voor uw personeel/medewerkers? Wij helpen u door bedrijven en ondernemers met een personeelstekort of -overschot bij elkaar te brengen en te adviseren over de mogelijkheden voor een samenwerking. Dit kunnen tijdelijke, maar ook permanente oplossingen zijn.

Extra ondersteuning
04Werkt monitort of deze verbindingen tot plaatsingen leiden. Indien nodig wordt extra ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld om de in- of uitleen administratief en juridisch vorm te geven. De ondersteuning kan ook bestaan uit loopbaangesprekken door het servicepunt Leren en Werken en eventueel scholing om mensen voor te bereiden op een nieuwe baan of werkplek.

Voor meer informatie, neem contact op met het werkgeversteam van KempenPlus.

Is uw bedrijf buiten de Kempen gevestigd? Dan kunt u direct contact opnemen met het 04Werkt-team via 040-8002343 of werknaarwerk@04werkt.nl.