Heb je te weinig inkomen om van te kunnen leven? Dan heb je misschien recht op een uitkering. Dit betekent vaak dat je inkomen lager is dan het voor jou geldende bijstandsbedrag. Voordat je een uitkering aanvraagt, is het belangrijk dat je werk hebt gezocht. Als je jonger bent dan 27 jaar, gelden er andere regels. KempenPlus handelt de aanvraag in principe binnen 8 weken af. Wanneer een uitkering is aangevraagd, krijg je altijd schriftelijk bericht. Dit heet een beschikking. In de beschikking staat of de uitkering wordt toegekend of niet en waarom.

Het is mogelijk dat je recht hebt op een uitkering als je inkomen lager is dan het voor jou geldende bijstandsbedrag. Onder inkomen wordt bijvoorbeeld verstaan inkomen uit werk, een andere uitkering of alimentatie. Welk bijstandsbedrag voor jou geldt, is afhankelijk van je leeftijd maar ook van je woon- en leefsituatie. De inkomensconsulent van KempenPlus kan je precies vertellen welk bedrag voor jou geldt of bekijk de hoogte van de uitkeringen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Verder is de hoogte van je vermogen van belang (dit geldt niet voor de IOAW). Zo mag je vermogen niet hoger zijn dan de voor jou geldende vermogensgrens(externe link).

Het vermogen wordt berekend aan de hand van bezittingen (zoals het bedrag op bank­rekeningen, spaargeld, een auto of andere goederen van waarde) en schulden. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 12.450,00 voor een echtpaar/ gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouders en € 6.225,00 voor alleenstaanden.

Voor een eigen woning geldt een aparte vermogensgrens van € 52.500,00.

Voor zelfstandig ondernemers gelden andere regels.

De aanvraag

Voordat je een uitkering aanvraagt, is het belangrijk dat je werk hebt gezocht. Daarvoor moet je je in ieder geval inschrijven als werkzoekende. Je kunt dat doen via www.werk.nl(externe link). Hier kun je ook een uitkering aanvragen.

Bij de beoordeling van de uitkering wordt eerst gekeken of je alles hebt gedaan om zelfstandig in je levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • Wat heb je gedaan om werk te vinden?
 • Wat heb je gedaan om je werk te behouden?
 • Heb je recht op een andere uitkering? 

 

  Ben je arbeidsongeschikt?

  Kun je niet werken of naar school, omdat je arbeidsongeschikt bent? Je moet schriftelijk aantonen dat je arbeidsongeschikt bent. Je moet een bewijs inleveren van bijvoorbeeld een psycholoog of uw specialist in het ziekenhuis. Een verklaring van een huisarts is niet voldoende.

  Ben je jonger dan 27 jaar?

  Ben je jonger dan 27 jaar? En wil je voor een bijstandsuitkering in aanmerking komen? Dan moet je eerst vier weken lang actief zoeken naar een opleiding of werk. Dit heet de zoekperiode. In deze periode heb je geen recht op ondersteuning of een uitkering. Tijdens de zoekperiode ga je actief op zoek naar werk of een opleiding. Je moet een overzicht bijhouden van de activiteiten die je in deze periode onderneemt. Hieronder kun je lezen wat je kunt doen.

  Startkwalificatie gaat voor uitkering
  Om een goede kans te maken op een baan is het belangrijk dat je in het bezit bent van een startkwalificatie. Dit is een havo/vwo diploma of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Heb je deze startkwalificatie niet? Dan kun je je zoekperiode gebruiken om te onderzoeken of je weer naar school kunt. Als je namelijk alsnog een startkwalificatie kunt halen, krijgt dit voorrang op een bijstandsuitkering.

  Op zoek naar werk
  Heb je al een startkwalificatie? Of kun je niet terug naar school? Heb je een opleiding gevonden waar je niet direct mee kunt starten? Dan moet je op zoek naar een baan. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Je start met je cv op www.werk.nl(externe link) te plaatsen.
  • Je vult op www.werk.nl(externe link) minimaal drie wensberoepen in.
  • Je schrijft je in bij minimaal vijf uitzendbureaus. De inschrijfdatum moet in de afgelopen twee maanden zijn gelegen.
  • Je solliciteert twee keer per week en je kunt dit aantonen bij KempenPlus.

  Ben je arbeidsongeschikt?
  Kun je niet werken of naar school omdat je arbeidsongeschikt bent? Gebruik je zoektijd dan om schriftelijk aan te tonen dat je arbeidsongeschikt bent. Je moet een bewijs inleveren van bijvoorbeeld een psycholoog of je specialist in het ziekenhuis. Een verklaring van een huisarts is niet voldoende.

   Afhandeling van de aanvraag

   KempenPlus handelt de aanvraag binnen acht weken af (dit kan één keer met acht weken verlengd worden). Hierbij gaat KempenPlus onder andere de volgende zaken na:

   • Heb je recht op een uitkering?
   • Hoe hoog is de uitkering?
   • Welke voorwaarden gelden er voor jou?

   Zo kan KempenPlus bijvoorbeeld meteen aan je vragen om mee te doen aan activiteiten die je kansen op werk vergroten of aan je vragen alimentatie voor je kinderen of jezelf te eisen.

   Wij kunnen je aanvraag pas (goed) beoordelen als we alle noodzakelijke gegevens van je hebben ontvangen. Heb je alle gevraagde gegevens ingeleverd en nog geen beslissing ontvangen? Dan krijg je vier weken na de aanvraagdatum (en vervolgens telkens uiterlijk vier weken tot je een beslissing hebt ontvangen) een voorschot op de uitkering, behalve als bij de aanvraag duidelijk is dat je geen recht op uitkering hebt. Het voorschot is een lening die verrekend wordt met de uitkering. Als wij besluiten dat je geen uitkering krijgt, dan moet je het voorschot aan ons terugbetalen. Je krijgt geen voorschot als je onvoldoende meewerkt en/of nog niet, niet tijdig of niet volledig alle gegevens hebt verstrekt waar wij om hebben gevraagd, mits het niet aan jou verwijtbaar is. 

   De beschikking

   Wanneer een uitkering is aangevraagd, krijg je altijd schriftelijk bericht. Dit heet een beschikking. In de beschikking staat of de uitkering wordt toegekend of niet en waarom. Als de uitkering wordt toegekend, staat in de beschikking ook:

   1. De hoogte van de uitkering.
   2. Welke verplichtingen er voor jou gelden.
   3. Hoe en wanneer je bezwaar kunt maken als je het niet eens bent met het besluit.

   Telkens wanneer er een nieuwe beslissing over de uitkering wordt genomen, krijg je een nieuwe beschikking. Het is belangrijk om de beschikkingen goed te bewaren.

   Heb je vragen over het aanvragen van een uitkering?

   Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

   Heb je op deze pagina de informatie gevonden die je zocht?