Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat je zelfstandig in je levensonderhoud moet kunnen voorzien. Kun je dat niet dan krijg je ondersteuning bij het vinden van werk. Indien nodig ontvang je (tijdelijke) inkomensondersteuning.